· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Rosjo: Wolności i Igrzysk!


   Za dwa tygodnie rozpoczną się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Podczas gdy rosyjskie władze dokładają starań, by kreować pozytywny wizerunek kraju na arenie międzynarodowej, w Rosji wciąż dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka. W odpowiedzi Amnesty International przekaże rosyjskim władzom 100 000 podpisów pod petycją wzywającą do respektowania praw człowieka.

30-31 stycznia dyrektorzy europejskich sekcji Amnesty International odbędą wizytę w Moskwie, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na łamanie praw człowieka w Rosji. Podczas pobytu przekażą do Kancelarii Prezydenta Federacji Rosyjskiej podpisaną przez ponad 100 000 osób z całego świata petycję wzywającą prezydenta Putina do uchylenia przepisów ograniczających wolność słowa, zgromadzeń i stowarzyszania się.

Przekazanie petycji stanie się też dla aktywistów i aktywistek Amnesty International pretekstem do zorganizowania na całym świecie licznych akcji i happeningów wyrażających sprzeciw wobec sytuacji w Rosji. W Polsce podobne wydarzenia odbędą się w Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Toruniu.

- Mamy nadzieję, że ten zbiorowy akt oburzenia, jakim będzie przekazanie petycji, zwróci uwagę opinii publicznej na stan praw człowieka w kraju, który podjął się organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Tylko wspólna presja mediów, organizacji pozarządowych i ludzi dobrej woli może zmienić nastawienie rosyjskich władz, czego doświadczyliśmy dzięki grudniowym amnestiom – podkreśla Aleksandra Zielińska, koordynatorka kampanii Amnesty International. – Teraz chcemy pójść krok dalej i odwrócić dotychczasowy trend, doprowadzając do zmian w prawie. Rosja musi wsłuchać się w wolę społeczeństwa obywatelskiego i dostosować przepisy do międzynarodowych standardów praw człowieka.

W ostatnim roku w Rosji przeprowadzono szereg reform mających na celu stłumienie społeczeństwa obywatelskiego. Ograniczono prawo do pokojowych zgromadzeń poprzez kłopotliwe procedury przyznawania na nie zgody, bardzo wysokie grzywny za rzekome naruszenia, a także nałożenie dodatkowych obowiązków na organizatorów demonstracji. Tymczasem osoby wspierające politykę rządu często mogą organizować zgromadzenia oraz publicznie wyrażać swoje opinie bez konieczności przedstawienia oficjalnej „zgody”. Prezydent Putin wydał dekret zakazujący publicznych zgromadzeń w okresie 7 stycznia – 21 marca 2014 roku. Niesie to ze sobą ryzyko nadużyć ze strony władz i służb porządkowych.

Wolność zrzeszania się znacząco zmniejszyły nowe przepisy, zgodnie z którymi organizacje finansowane z zagranicznych funduszy i prowadzące „działalność polityczną” muszą rejestrować się jako „organizacje pełniące funkcje zagranicznych agentów”, a także wyraźnie zaznaczyć ten fakt we wszystkich swoich publicznych materiałach. Równocześnie ustawa dotycząca „zagranicznych agentów” daje bardzo szeroką i nieprecyzyjną definicję „działalności politycznej”, przez co dotyczy też, między innymi, działalności na rzecz praw człowieka. W marcu i kwietniu 2013 roku prokuratorzy oraz urzędnicy podatkowi przeprowadzili falę niezapowiedzianych „inspekcji” w biurach organizacji pozarządowych w całym kraju, w tym biura Amnesty International w Moskwie. Następnie wysłano serię oficjalnych „ostrzeżeń” i pozwów sądowych przeciw wielu organizacjom pozarządowym oraz ich liderom, co poskutkowało wysokimi grzywnami, zawieszeniem działalności organizacji lub ich zamknięciem. Od wprowadzenia ustawy o zagranicznych agentach rosyjskie władze postawiły przed sądem co najmniej dziesięć organizacji pozarządowych za odmowę zarejestrowania się jako „organizacje pełniące funkcje agentów zagranicznych”.

Wolność słowa jest coraz bardziej ograniczana poprzez inicjatywy legislacyjne, takie jak ponowna penalizacja zniesławienia, a także wprowadzenie zmian w Kodeksie Karnym, zgodnie z którymi prawne definicje m.in. przestępstw „zdrady stanu” oraz „szpiegostwa” stały się szersze i mniej precyzyjne. Przegłosowano też ustawy wprowadzające postępowanie karne za „obrazę uczuć religijnych wiernych” oraz zakazujące „propagowania relacji seksualnych innych niż tradycyjne” wśród nieletnich - na celowniku są środowiska LGBTI oraz osoby i organizacje je wspierające.

- Realizowana od roku konsekwentna strategia tłumienia wszelkich przejawów społeczeństwa obywatelskiego w Rosji staje się wzorcem naśladowanym również przez inne państwa w regionie. Czas przerwać to błędne koło naruszeń praw człowieka. – podsumowała Aleksandra Zielińska.

Więcej informacji: Marcin Leszczyński Specjalista ds. Mediów/Media Officer
Amnesty International Polska ul. Piękna 66a/2  00-672 Warszawa ; tel. +48 (22) 827 60 00
kom. +48 691 357 935; marcin.leszczynski@amnesty.org.pl; www.amnesty.org.pl
Tagi: nadużycia, organizacje pozarządowe, wolności obywatelskie
Autor: Amnesty International
Data: 23 stycznia 2014