· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Prawnik Pro Bono – pilnie poszukiwany!


 Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w swojej pracy zawodowej charytatywnie świadczą usługi  prawne na rzecz potrzebujących. 

   Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

    nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
    rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
    udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
    udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
    dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

  Zwracamy się z apelem o nadsyłanie zgłoszeń osób, które w Państwa mniemaniu zasługują na tytuł Prawnika Pro Bono. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą pocztową lub drogą mailową (skanowana wersja formularza razem z podpisem) na adres Fundacji do 28 lutego 2014 r. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.fupp.org.pl w zakładce Prawnik Pro Bono.

   Jest tak niewielu prawników, którzy pomagają najuboższym. Doceniając trud tych nielicznych, możemy nie tylko im podziękować, ale też zachęcić innych prawników do zaangażowania się w tego typu działalność. Zapraszamy do przesyłania nominacji!

   Jednocześnie zachęcamy Państwa do rozpowszechniania informacji o Konkursie (np. poprzez umieszczenie informacji na stronie Państwa organizacji czy za pośrednictwem social media jak Facebooka).
   W przypadku pytań proszę kontakt. Jednocześnie zaznaczam, że informacje o Konkursie znajdują się także na stronie Fundacji - www.fupp.org.pl


Z wyrazami szacunku,
Luba Krasnitskaya
Koordynatorka programu
Centrum Pro Bono
biuro@centrumprobono.pl
Tagi: prawnicy, usługi prawnicze
Autor: Luba Krasnitskaya
Data: 31 stycznia 2014