· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Raport AI.


    Państwa europejskie nie wywiązują się z obowiązku zwalczania dyskryminacji, zastraszania i przemocy na tle etnicznym wobec Romów. Co więcej - w niektórych przypadkach nawet podsycają dyskryminację, jak wynika z opublikowanego 8 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu Romów, raportu Amnesty International.

Międzynarodowy dzień Romów- W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wyraźny wzrost przemocy wobec Romów w Europie. Reakcja na to alarmujące zjawisko była przygnębiająco nieadekwatna. To nieakceptowalne, że we współczesnej Europie niektóre społeczności romskie żyją w ciągłym zagrożeniu przemocą i atakami o charakterze pogromów - powiedziała Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska.

- Za często europejscy liderzy ulegają uprzedzeniom, podsycając przemoc wobec Romów poprzez określanie ich jako antyspołecznych i niemile widzianych. Generalnie potępiając najbardziej rażące przykłady przemocy wobec Romów, władze niechętnie przyznają, że nastąpił wzrost jej zasięgu i są zbyt bierne w jej zwalczaniu. Natomiast sama Unia Europejska niechętnie stawia państwom członkowskim wyzwanie w związku z systemową dyskryminacją Romów, która jest aż nazbyt oczywista - dodała Weronika Rokicka.

Raport Amnesty International, Prosimy o sprawiedliwość: porażka Europy w ochronie Romów przed przemocą na tle rasowym, bada przypadki przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści przeciwko Romom, których sprawcami są urzędnicy i zwykli obywatele w Czechach, Francji i Grecji i ilustruje obawy organizacji o kwestię przestępstw z nienawiści na całym kontynencie.

 - W wielu wypadkach organy ścigania nie zapobiegają rasistowskim atakom i nie zapewniają, że motywy nienawiści są odpowiednio wzięte pod uwagę, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności. Ukrywa się fakt, że uprzedzenia rasowe i etniczne pozostają silne w wielu jednostkach policji, a nie dąży się do ich wyeliminowania - powiedziała Weronika Rokicka.

Władze państw europejskich naruszają prawa Romów na wielu płaszczyznach: dyskryminacja, przymusowe wysiedlenia, segregacja i edukacja poniżej standardów są normą w wielu krajach.

- Unia Europejska generalnie ma instrumenty prawne, by zapewnić skuteczne zwalczanie dyskryminacji i przemocy motywowanej nienawiścią. Jednak Komisja Europejska, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie procesu wdrażania prawa wspólnotowego w krajach członkowskich, do tej pory nie podjęła jasnych i zdecydowanych działań, które byłyby odpowiedzią na dyskryminację i przemoc wobec Romów w państwach członkowskich - zauważyła Weronika Rokicka.

Amnesty International wzywa władze krajowe i Unię Europejską do zapewnienia, że będą podejmować widoczne i wynikające z rzeczywistej woli działania, by walczyć z dyskryminacją, nietolerancją i przemocą w regionie.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: prawa człowieka
Autor: Amnesty International
Data: 09 kwietnia 2014