· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nowa ustawa o lobbingu

    

    Rzadko się zdarza, by wszystkie największe siły polityczne jednogłośnie opowiadały za wprowadzeniem jakiejś zmiany w ustawodawstwie. Taka właśnie sytuacja ma miejsce przy projekcie nowej ustawy o lobbingu. Za zmianami są kluby parlamentarne: PO, PSL, PiS i SLD.

    Zmiany mają zapewnić zwiększenie przejrzystości, ułatwić obserwację prac przy projektach ustaw oraz przyspieszyć pracę w komisjach. Zmianom ma ulec również schemat zarządzania projektem nowego prawa w Radzie Ministrów. Nowe prawo przewiduje zastąpienie przygotowywanych co sześć miesięcy programów prac legislacyjnych rządu wykazem prac legislacyjnych.

    Wykaz ma być prowadzony przez całą kadencję rządu. Główne postulaty projektu dotyczą: założeń do ustaw, samych ustaw, a także rozporządzeń rządu. Wykaz prac rządu ma zawierać informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia określonego projektu. Wykaz prac legislacyjnych rządu będzie publikowany na stronie internetowej BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

    Na ironię zakrawa fakt, że sama ustawa o działalności lobbingowej pochodzi jeszcze z 2005 roku i od tego czasu nie była głosowana... Określa definicję lobbingu, zasady działalności lobbingowej, wykonywania zawodowej działalności lobbingowej oraz jej kontroli.

    Politycy wskazują na rozliczne zalety ustawy. Jednym tchem wymieniają pozytywne zmiany jakie teraz nastąpią: przyspieszenie prac legislacyjnych oraz odsunięcie lobbystów od wczesnego etapu tworzenia prawa, tak by nie mieli wpływu na całokształt nowego prawa. Tym samym nie będą oni mieli wielkich możliwości zabezpieczania interesów konkretnych grup, co potem jest bardzo trudne do zmiany w komisjach sejmowych.

    Jarosław Matwiejuk (SLD) w wypowiedzi dla PAP, pozytywnie wypowiada się o zmianach. "Gdyby wziąć pod uwagę zwiększenie przejrzystości prac legislacyjnych podejmowanych przez Radę Ministrów, prezesa Rady Ministrów oraz ministrów, to rzeczywiście projekt zasługuje na pochwałę. (...) Wzmacnia też zaufanie obywateli do naszego państwa" - zaznaczył.

    Koalicyjny PSL zapowiada pełne poparcie dla rządowego projektu, tłumacząc górnolotnie, że projekt rozwinie polską demokrację i rządy prawa.
Tagi: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, lobbing, prace legislacyjne, ustawodawstwo
Autor: K.CH.
Data: 18 kwietnia 2011