· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zaproszenie do udziału w konferencji.

    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” ma charakter interdyscyplinarny. Jej celem jest bowiem wielopłaszczyznowe spojrzenie na problemy i wyzwania, z którymi boryka się dziś prawo i praktyka wyborcza. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 oraz wybory samorządowe przypadające również w 2014r., stanowić będą idealne tło dla rozważań nad stanem współczesnego prawa wyborczego, zarówno wśród ekspertów z zakresu teorii i praktyki wyborczej, jak również wśród doktorantów i studentów interesujących się ową tematyką.

Organizatorzy mają nadzieję, iż Konferencja pozwoli spojrzeć wszystkim jej Uczestnikom na prawo wyborcze, jako na samodzielną i niezwykle istotną dla każdego obywatela gałąź prawa, która stwarza szerokie pole do analizy i interpretacji. Konferencja ma również za zadanie umożliwić młodym adeptom nauki - studentom oraz doktorantom - krytyczną prezentację tematyki związanej z wyzwaniami i problemami, dotyczącymi prawa wyborczego.

W zeszłorocznej, pierwszej edycji Konferencji wzięło łącznie udział ok. 150 osób z niemal wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Referaty prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny, zaś dyskusje obfitowały w cenne postulaty de lege ferenda.

    Na uwagę zasługuje także fakt, iż I edycja Konferencji zorganizowana przez nas w marcu 2013 r. otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie kół naukowych odbywającym się podpatronatem MNiSW - StRuNa 2013 w kategorii „Konferencja Naukowa Roku 2013”.
W związku z sukcesem pierwszego przedsięwzięcia  z ogromną przyjemnością podjęliśmy się po raz kolejny organizacji ważnego również z punktu widzenia obywatelskiego, przedsięwzięcia.
 
    Wśród zaproszonych na Konferencję specjalistów, którzy-  mamy nadzieję - zasiądą w panelu eksperckim wymienić należy m.in. Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej- S. J. Jaworskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego- K. W. Czaplickiego, Kierownika Centrum Studiów Wyborczych UMK, prof. A. Sokalę.
Kolejne panele konferencyjne będą miały charakter studencki.


Kontakt z organizatorami:
Agata Pyrzyńska
Komitet Organizacyjny
SKNPW "Elektor" UMK
Tagi: prawo wyborcze
Autor: Agata Pyrzyńska
Data: 29 kwietnia 2014