· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

SKOK-i będą mogły emitować obligacje

 

    W zeszły piątek posłowie przyjęli nowelizację ustawy, która pozwala SKOK-om emitować własne obligacje. Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego i Krajowy Fundusz Kapitałowy będą mogły emitować tzw. obligacje przychodowe.

    Za nowelą opowiedziało się 249 posłów, 158 było przeciw, 15 się wstrzymało. Projekt został poparty głównie przez posłów rządzącej koalicji. O dużej wadze nowego prawa może świadczyć duża frekwencja na sali plenarnej przy ul. Wiejskiej (422 z 460).  Zastanawiający jest również fakt zmiany polityki wobec SKOK-ów przez PO. Dotąd Platforma Obywatelska opowiadała się raczej za silniejszymi regulacjami i nadzorem wobec kas, tymczasem pozwala im na zwiększanie swojej siły poprzez pozyskiwanie środków finansowych z obligacji.

    Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe posiadają osobowość prawną, ale nie prowadzą działalności w klasycznym ujęciu (wyróżnionym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej), ponieważ (formalnie) nie mają charakteru zarobkowego. Tym samym nie mogły emitować obligacji. Dzięki nowelizacji ta sytuacja się zmieniła, a pozycja kas stała się bardziej konkurencyjna wobec innych podmiotów działających na rynku finansowym.

    Nowelizacja pozwala też BGK emitować tzw. obligacje przychodowe. Umożliwiają one przyznanie obligatariuszowi (nabywcy obligacji) prawa do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami emitenta obligacji. Roszczenia takie będą zaspokojone m.in. z całości albo części przychodów lub z majątku z inwestycji, które zostały sfinansowane dzięki emisji obligacji.

    Analogiczne do BGK możliwości emisji obligacji przychodowych uzyskuje także Krajowy Fundusz Kapitałowy. Instytucja ta udziela wsparcia finansowego funduszom kapitałowym inwestującym w firmy, które mają siedziby w Polsce. Preferuje przede wszystkim firmy innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

    Teraz w ciągu 26 dni Senat musi opowiedzieć się w sprawie Ustawy. Mało prawdopodobne wydaje się, by senatorowie zamieścili jakieś większe poprawki, czy w ogóle odrzucili ustawę. Koalicja PO-PSL może liczyć na poparcie 63 z 100 członków Senatu.
Tagi: emisje obligacji, kasy spółdzielcze, obligacje, obligacje przychodowe, SKOK
Autor: K.CH.
Data: 18 kwietnia 2011