· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Stanowisko Amnesty International


Możliwość podpisania przez lekarzy deklaracji wiary, w formie zaproponowanej przez dr Wandę Półtawską dnia 5 marca 2014 r. lub podobnej, wzmacnia wątpliwości, które budzi praktyka stosowania klauzuli sumienia oraz brak gwarancji proceduralnych do skorzystania z przewidzianych prawem świadczeń.

Pomimo obowiązku wskazania pacjentowi realnej możliwości uzyskania pomocy u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym oraz brak wyraźnych regulacji i ugruntowanej praktyki, które mogą prowadzić do nadużyć i przyjmowania niepisanych zasad postępowania w tym zakresie, budzą obawy o gwarancję praw pacjenta. Problem ten w szczególny sposób dotyczy dostępu do legalnej aborcji.

Ponadto podobne działania budują negatywną atmosferę, skutkują stygmatyzacją i oddalają kwestię ochrony praw człowieka, dając przestrzeń do zagrażających godności pacjentów dyskusji medialnych i politycznych.

Amnesty International zaapelowało do Ministra Zdrowia o podjęcie wszelkich kroków, które zagwarantują pełną ochronę życia i zdrowia oraz poszanowanie praw człowieka, w tym prawa do prywatności, w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Więcej informacji:
Marcin Leszczyński
specjalista ds. mediów 
Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2
00-672 Warszawa
tel. +48 (22) 827 60 00
kom. +48 691 357 935
marcin.leszczynski@amnesty.org.pl
www.amnesty.org.plTagi: deklaracja, wiary
Autor: Amnesty International
Data: 11 czerwca 2014