· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Rejestracja samochodu w EU

W UE rejestracja samochodów ma być łatwiejsza

 

Komisja Europejska planuje zmienić przepisy dotyczące rejestracji samochodów. Ma to przynieść zniesienie niepotrzebnych formalności i przyspieszyć procedury dla osób przenoszących pojazdy lub kupujących je za granicą.

 

Dzięki temu swobodne przemieszczanie się obywateli państw członkowskich będzie wiązało się również ze swobodnym przemieszczaniem ich samochodów. Obecnie jest to utrudnione przede wszystkim przez skomplikowane systemy rejestracji pojazdów, błędy w rejestracji oraz długie i powtarzające się procedury inspekcji technicznych. Powyższe problemy dotyczą nawet 3,5 mln Europejczyków, którzy przenoszą swoje auta między państwami UE w procesach wynajmu, leasingu, własnej migracji, użytkowania go przez członka rodziny zamieszkującego inny kraj, czy kupna pojazdu za granicą. Wniosek legislacyjny złożony przez Komisję Europejską ma wyeliminować długie procedury rejestracji dla osób trwale przenoszących swój samochód lub kupujących auto w innym z krajów członkowskich. Według wyliczeń zaprezentowanych przez wiceprzewodniczącego KE, Antonio Tajaniego, uproszczenia administracyjne przyniosą łączne oszczędności rzędu 1,4 mld euro. Aby użytkować samochód w innym kraju, według nowego prawa trzeba go będzie jedynie ponownie zarejestrować.

 

A.K

 

 

 

MSW: więcej danych sprawdzimy przez internet

 

 

MSW planuje rozszerzyć katalog danych, które będą udostępniane w ramach systemu CEPiK. Każdy będzie mógł sprawdzić online np. dane techniczne auta i termin zakończenia polisy. Jeśli system zda egzamin, zostanie poszerzony o informacje dot. liczby punktów karnych na koncie kierowcy.

 

 

Pierwsze aplikacje mają być uruchomione w przyszłym roku, a katalog udostępniania danych będzie rozszerzany w kolejnych latach. Po założeniu specjalnego profilu w CEPiK-u każdy z 17 mln zarejestrowanych kierowców będzie mógł sprawdzić liczbę byłych właścicieli, dane techniczne, listę badań technicznych i datę ubezpieczenia OC. MSW chce także wprowadzić możliwość sprawdzenia danych dotyczących np. stanu technicznego autokarów. Z czasem dzięki CEPiK-owi każdy kierowca ma mieć możliwość sprawdzenia poprzez internet liczby punktów karnych na swoim koncie. Do wprowadzenia tych rozwiązań niezbędna jest zmiana obowiązujących przepisów.

 

A.K

 

 

 

Dochody z fotoradarów na poprawę bezpieczeństwa 

 

 

Zgodnie z nowymi przepisami dochody z grzywien ujawnionych przez ITD przy pomocy fotoradarów przeznaczone zostaną na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach krajowych oraz z budową lub przebudową dróg.

 

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. poz. 1543). Celem nowelizacji jest wskazanie na co będą przeznaczane dochody z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane przy pomocy fotoradarów. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2014 r. środki uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane przez urządzenia ujawniające i zapisujące naruszenia przepisów ruchu drogowego (fotoradary) w ciągu pierwszych 2 dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, przekazywane będą na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Środki te będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz z budową lub przebudową dróg tej kategorii. Obecnie obowiązujące przepisy określały jedynie przeznaczenie dochodów uzyskanych z grzywien nakładanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

A.K

 

 

 

Prowizje za transakcje kartami będą niższe 

 

 

Opłata interchange przy transakcjach bezgotówkowych, która obecnie wynosi ona około 1,3 proc. wartości zakupów czy usługi, wyniesie nie więcej niż 0,5 proc. Taką obniżkę wprowadzi wchodząca 1 stycznia 2014 roku nowelizacja ustawy o usługach płatniczych.

 

 

Opłata nie zostanie jednak obniżona od razu z początkiem roku. Przepisy przejściowe określiły bowiem, że banki i operatorzy systemów transakcyjnych mają maksymalnie pół roku na dostosowanie swoich umów i systemów płatniczych do zredukowania opłaty do poziomu nie wyższego niż 0,5 proc. A więc niższa prowizja za transakcje kartami może być wprowadzona nie później niż  1 lipca 2014 r.

 

 

A.K
Tagi: rejestracja samochodów, Unia Europejska
Autor: A.K
Data: 01 lipca 2014