· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Amnesty International - komunikat


 

Wszystkie państwa Europy muszą jak najszybciej ratyfikować i wdrożyć Konwencję o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, podkreśla Amnesty International w dniu wejścia w życie dokumentu. Nad polską ustawą o ratyfikacji pracuje teraz Sejm. 

Już 13 krajów dzięki ratyfikacji Konwencji Rady Europy zobowiązało się do aktywnego działania na rzecz zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Tym samym spełniony został warunek określonej liczby ratyfikacji, by Konwencja zaczęła obowiązywać.

Konwencję ratyfikowały Albania, Andora, Austria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Dania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Serbia, Szwecja, Turcja i Włochy. Podpisały ją kolejne 23 państwa, w tym Polska.

- Konwencja daje mocne narzędzia do wszechstronnych i skutecznych działań przeciwko naruszeniu praw człowieka, którego doświadczają codziennie miliony kobiet w Europie. Władze państw europejskich, w tym Polski, powinny zobowiązać się do walki i zapobiegania przemocy. Ratyfikacja, na którą czekamy teraz w Polsce, to ważny krok w tym kierunku –  powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska.

Konwencja, przyjęta w Stambule w 2011 roku przez 47 państw członkowskich Rady Europy, jest pierwszym dokumentem europejskim tej rangi poświęconym zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wyznacza on podstawowe standardy zapobiegania przemocy, ochrony przed nią oraz ścigania sprawców. Proponuje też konkretne rozwiązania, takie jak całodobowy, bezpłatny telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy, pomoc z zakresu poradnictwa, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa czy wsparcie na rynku pracy dla ofiar, ale także szkolenia z zakresu wykrywania aktów przemocy dla służb czy kampanie społeczne adresowane do szerokiego grona odbiorców.

Polska podpisała Konwencję w grudniu 2012 roku. W czerwcu tego roku ustawa o ratyfikacji Konwencji trafiła do Sejmu i czeka na rozpatrzenie.

Więcej informacji:
Marcin Leszczyński
specjalista ds. mediów 
Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2
00-672 Warszawa
tel. +48 (22) 827 60 00
kom. +48 691 357 935
marcin.leszczynski@amnesty.org.plTagi: prawa człowieka, tortury
Autor: Amnesty International
Data: 03 sierpnia 2014