· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

OKiK-Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców - zamawianie bezpłatnej publikacji

 

W związku z wejściem w życie 25 grudnia 2014 roku ustawy o prawach konsumenta Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów planuje wydać publikację „Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców”.


Broszura w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe zasady regulujące relacje pomiędzy stronami w szczególności związane ze sprzedażą towarów. Przedsiębiorcy znajdą w niej informacje na temat rodzajów umów oraz wynikających z nich zobowiązań stron, a także sposobów załatwiania reklamacji w przypadku sporu. Wszystkie zawarte w publikacji wyjaśnienia odnoszą się do stanu prawnego, który obowiązywać będzie od 25 grudnia 2014 roku.

Zainteresowani otrzymaniem bezpłatnej broszury mogą składać zamówienia e -mailem pod adres uokik@uokik.gov.pl . We wniosku należy podać imię i nazwisko, nazwę instytucji, dokładny adres pocztowy oraz wskazać ilość zamawianych egzemplarzy (zaleca się zamawianie wielokrotności 25 sztuk).

Dystrybucja wydawnictwa odbędzie się na przełomie października i listopada 2014 roku. W przypadku dużego zainteresowania publikacją Urząd, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia poszczególnych zamówień. Publikacja dostępna będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej. Ponadto zakładany jej dodruk w 2015 roku.
Tagi: PIIT, prawo, Urząd Ochrony Konkurencji i Komsumentów, ustawodawstwo
Autor: red.
Data: 17 września 2014