· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Równy dostęp do budynków dla dostawców Internetu

    Często spotykana w polskich realiach była sytuacja, w której to zarząd spółdzielni decydował, który usługodawca może być dopuszczony do instalacji swoich urządzeń w budynkach. Sprawa spółdzielni mieszkaniowej Grunwald z Poznania ma zmienić ten stan rzeczy.

    Spółdzielnia dopuszczała tylko wybranych operatorów telekomunikacyjnych, tłumacząc ograniczenia dbałością o stan nieruchomości, który miałby się pogorszyć wskutek instalacji nowych przewodów i urządzeń elektrycznych. Delegatura UOKiK w Poznaniu uznała takie działanie za ograniczające konkurencję. Postępowanie rozpoczęło się wskutek skargi jednego z przedsiębiorców, którego działalność polega na sprzedaży dostępu do sieci Internet.

    Spółdzielnia Grunwald wymagała od nowych dostawców, aby te działały korzystając z istniejących sieci, a gdyby to było niemożliwe z powodów technicznych czy braku woli do sporządzenia umowy przez administratora, przedsiębiorca odchodził z „kwitkiem”.

    Ponieważ postępowanie administracyjne toczyło na wniosek strony, a jego celem była zmiana zachowania drugiej strony udało się zakończyć postępowanie ugodą. Dzięki temu strona skarżąca uzyska dostęp do klientów-członków spółdzielni, a SM GRUNWALD uniknie kary.

    W szerszym wymiarze bardzo ważny jest precedensowy charakter tej sprawy. Od tej pory każdy przedsiębiorca, którego prawa zostały ograniczone w podobny sposób będzie mógł się powołać na zasadę budowania zaufania obywatela do organu, która stanowi, że sprawy podobne należy rozwiązywać w tożsamy sposób (bez dyskryminacji). Oznacza to, że zwiększy się liczba dostawców usług telekomunikacyjnych i zgodnie z prawem rynku cena usługi powinna wtedy spadać. Czy tak będzie – przekonamy się niebawem.
Tagi: Internet, prawa rynku, ugoda sądowa, UOKiK
Autor: K.CH.
Data: 05 maja 2011