· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

List otwarty organizacji pozarządowych do Prezydenta Rosji

 
 

Przygotowany przez AI list otwarty organizacji pozarządowych, wzywający do zaprzestania ograniczania prawa do wolności zrzeszania się oraz represji wobec niezależnych organizacji pozarządowych w Rosji.

Szanowny Panie Prezydencie,

My, niżej podpisane organizacje pozarządowe, wzywamy Pana do zaprzestania ograniczania prawa do wolności zrzeszania się oraz represji wobec niezależnych organizacji pozarządowych w Rosji.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że zgodnie z tzw. ustawą o agentach zagranicznych, setki organizacji pozarządowych zostały poddane przez urzędników państwowych niezapowiedzianym inspekcjom, które przerwały i blokowały ich pracę. Dziesiątki z tych organizacji są obecnie uwikłane w długie rozprawy sądowe. Kilka organizacji pozarządowych i ich liderów musiało zapłacić wygórowane grzywny, a niektórzy zostali zmuszeni do zamknięcia działalności, nie chcąc być oznaczonym jako "agenci zagraniczni"?. Organizacje te nie są obcymi szpiegami i pracowały w interesie mieszkańców Rosji. Teraz wiele innych organizacji pozarządowych w Rosji podzieli ich los.

Na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów organizacje pozarządowe w Rosji odpowiadały już przed rządem i społeczeństwem, mając obowiązek informowania o swojej działalności i finansach. Celem tzw. ustawy o agentach zagranicznych wydaje się być jedynie publiczne zdyskredytowanie 
i stygmatyzacja organizacji. 

Uważamy, że organizacje pozarządowe są niezbędne do zdrowego funkcjonowania społeczeństwa. Odgrywają one ważną rolę, pomagając pociągać funkcjonariuszy państwowych do odpowiedzialności i poprawiać politykę władz w interesie społeczeństwa.

Wzywamy Pana jako prezydenta Federacji Rosyjskiej, gwaranta jej Konstytucji 
oraz zapisanych w niej podstawowych praw i wolności do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że tzw. ustawa o zagranicznych agentach zostanie uchylona, a organizacje pozarządowych w Rosji będą mogły wykonywać swoją pracę bez przeszkód, zastraszania, stygmatyzacji czy represji.
Tagi: prawa, wolności obywatelskie
Autor: Amnesty International
Data: 13 października 2014