· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Fikcyjne faktury odpowiedzią na kryzys

     Według inspektorów fiskusa zwiększenie liczby fikcyjnych faktur w obrocie jest efektem zniesienia 30 % sankcji VAT, przy braku zaostrzenia odpowiedzialności karnoskarbowej. W wywiadzie udzielonym dla Rzeczpospolitej Andrzej Bartyska, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku określił ten sposób łamania prawa: „Kontrole, w których ujawniliśmy fikcyjne faktury, w rozliczeniach środków unijnych, wskazują na dwie metody działania. Przedsiębiorcy albo posługują się fikcyjnymi (pustymi) fakturami, albo przedstawiają faktury dokumentujące zakup towaru czy usługi, który faktycznie nastąpił, ale kwota na fakturze jest zawyżona. Wszystko po to, aby zrekompensować sobie cały poniesiony wydatek”. Jednocześnie zapewnił, że inspektorzy zintensyfikują działania kontrolne, szczególnie wobec przedsiębiorców korzystających ze środków unijnych. Zapowiedział, że wszystkie sprawy, w których udowodniony zostanie dysonans między rzeczywistością, a informacją podaną na fakturach i rachunkach, zostaną zgłoszone do prokuratury. 

    Bardzo ciekawy sposób na wyłudzenie środków unijnych znalazł przedsiębiorca z Katowic. Celem otrzymania większego zwrotu wykonywał kserokopię faktur, których następnie używał do rozliczania dwóch projektów naraz.

    Jednocześnie organy zastrzegają, że zjawiska łamania prawa skarbowego nie są powszechne. Na przykład UKS w Olsztynie od początku 2009 roku do końca 2010 wykrył jedynie trzy przypadki wyłudzenia środków unijnych. W tym samym okresie UKS w Bydgoszczy ujawnił niezgodność z rzeczywistością 39 rachunków i 5 faktur na łączną kwotę 8,1 tysiąca złotych brutto. Czy to różnice regionalne wynikające ze stanu rzeczywistego, czy z indolencji lub aktywności kontrolerów? Tego nie wiemy.

    Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości stwierdził, że PARP w czasie kontroli nie stwierdził żadnych fikcyjnych faktur. Wobec tego planowane są wspólne kontrole jednostek zarządzających programami oraz inspektorów skarbowych. Mają one pomóc urzędnikom zajmującymi się programami unijnymi, którzy nie mają wiedzy dotyczącej przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych.

    Najistotniejsze w sprawie fikcyjnych faktur jest udowodnienie faktu, że zostały one sfałszowane. Jest to proste, gdy faktura jest zupełnie „pusta” - podmiot wystawiający został wymyślony lub nie ma o tym pojęcia. Dużo trudniej, a często niemożliwe jest udowodnienie przestępstwa, gdy przedsiębiorcy działają w porozumieniu, szczególnie gdy faktura dotyczy usług i towarów szybko zbywalnych. W takiej sytuacji trzeba przeprowadzić postępowanie dowodowe z udziałem świadków, np. pracowników.
Tagi: faktura, fikcyjne faktury, prawo skarbowe, środki unijne
Autor: K.CH.
Data: 10 maja 2011