· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zarobki związkowców

 

    Rok, w którym odbywają się wybory jest zawsze czasem protestów i demonstracji. Związkowcy wychodzą na ulice, okupując przede wszystkim warszawskie: Wiejską i Aleje Ujazdowskie. Przedjesienny okres wyborczy oznacza też wzmożone negocjacje ze związkowcami. Bardzo ciekawe i pomocne w tych rozmowach orzeczenie zostało wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 145/11), który oddalił skargę kasacyjną Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy. NSA orzekł, że informacja o wysokości wydatków na wynagrodzenia osób pełniących funkcje związkowe jest informacją o majątku publicznym. Skarga była wynikiem podania Artura Jareckiego do komendanta, w którym funkcjonariusz zwrócił się o informacje o wysokości premii i nagród finansowych przyznanych pracownikom pełniącym funkcje związkowe. Tacy pracownicy są zwolnieni z obowiązku świadczeń pracy. W stołecznej straży miejskiej jest 6 związków zawodowych. Co ciekawe, strażnik Jarecki jest przewodniczącym Związku Zawodowego „Solidarność '80” działającym w straży miejskiej.

     Komendant odpowiedział negatywnie na wniosek tłumacząc swoją decyzję ochroną dóbr osobistych osób zainteresowanych. Sprawa trafiła do WSA, który uznał, że podanie było uzasadnione przepisami prawa i nałożył na komendanta obowiązek odpowiedzi na pismo w ciągu 14 dni.

     Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy złożył skargę kasacyjną do NSA. Sędziowie skargę oddalili, uzasadniając: „Informacja o majątku publicznym, w tym majątku jednostek samorządu terytorialnego, jest informacją publiczną. Do jej udostępnienia obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, wśród nich JST i jednostki budżetowe”. Straż miejska działa na prawach jednostki budżetowej, a nagrody i premie są wypłacane z budżetu, zatem informacja o ich wysokości jest informacją publiczną, która nosi cechy jawności zewnętrznej i powszechnej dostępności, ponieważ dotyczy sposobu wydawania pieniędzy pochodzących z sektora publicznego.
Tagi: samorząd terytorialny, straż miejska, zadania publiczne, związki zawodowe
Autor: K.CH.
Data: 10 maja 2011