· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

PRZECIW PRZEMOCY.

PRZECIW PRZEMOCY.Ustawa ratyfikacyjna Konwencji antyprzemocowej trafiła do Sejmu w czerwcu tego roku. Odbyły się dwa czytania, jednak komisje parlamentarne Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych zdecydowały 24 września o przekazaniu Konwencji do dalszych analiz pod kątem zgodności z Konstytucją, mimo że tekst przeszedł już analizy na różnych etapach prac nad nim. Nie wiadomo, kiedy ustawa ratyfikacyjna ponownie trafi na posiedzenie Sejmu.

- Ratyfikacja i wcielenie w życie postanowień Konwencji zbliżą nas do realizacji podstawowego obowiązku państwa, jakim jest zapewnienie nam życia wolnego od dyskryminacji i przemocy. W Międzynarodowym Dniu Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć warto przypomnieć, że jest to kwestia praw człowieka – zauważa Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.

Konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej, przyjęta w Stambule w 2011 roku przez 47 państw członkowskich Rady Europy, jest pierwszym dokumentem europejskim tej rangi poświęconym tej tematyce. Wyznacza on podstawowe standardy zapobiegania przemocy, ochrony przed nią oraz ścigania sprawców. Proponuje też konkretne rozwiązania, takie jak całodobowy, bezpłatny telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy, pomoc z zakresu poradnictwa, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa czy wsparcie na rynku pracy dla ofiar, ale także szkolenia z zakresu wykrywania aktów przemocy dla służb czy kampanie społeczne adresowane do szerokiego grona odbiorców.
Tagi: Amnesty International, przemoc
Autor: Amnesty International
Data: 02 grudnia 2014