· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zwiększona odpowiedzialność funkcjonariuszy

 

    Najważniejszym elementem ustawy jest obowiązek przeniesienie faktycznej odpowiedzialności ze Skarbu Państwa na pracowników administracji publicznej. Stanie się tak gdy sąd powszechny przyzna osobie prywatnej odszkodowanie za skutki działania czy zaniechania z rażącym naruszeniem prawa. Sankcje tej ustawy obejmą swym zasięgiem niemal pół miliona osób: pracowników administracji państwowej, pracowników organów jednostek samorządu terytorialnego, czy nawet osoby wykonujące zadania im powierzone przez organy, a niebędące same pracownikiem czy organem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

    Należy się spodziewać, że grupą która najbardziej obawia się skutków ustawy będą pracownicy fiskusa.  Jeśli do błędu podczas ich wydawania dojdzie w wyniku rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność urzędnika będzie limitowana do rocznej pensji. Jeśli złamie on prawo umyślnie, to zwróci całe wypłacone przez Skarb Państwa odszkodowanie. A w przypadku prawa podatkowego sprawy odszkodowania często opiewają w dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych.

     W zeszłym roku odbyło się ponad 4200 spraw, w których sądy zasądziły ponad 12 mld złotych odszkodowań. Zdaniem praktyków prawa nowa ustawa może przynieść pozytywne skutki jeśli chodzi o realizację zasady ogólnej szybkości postępowania i dotrzymywania przez pracowników administracji terminów załatwiania spraw. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że nowe prawo zablokuje ważniejsze decyzje administracyjne.  Urzędnicy  będą się wstrzymywali z wydaniem decyzji czy postanowienia do czasu, aż uzyskają absolutną pewność, że sąd nie podważy ich rozstrzygnięcia. Należy jednak pamiętać, że nowa ustawa wprowadza też odpowiedzialność za zaniechania...

    Z kolei doktryna mówi o trudności w udowodnieniu winy w takich sprawach. Urzędnicy działając zgodnie z KPA mają duże pole do legitymizacji decyzji, które de facto są naruszeniem prawa. Dlatego najbardziej potrzebna byłaby zmiana kodeksu, na gruncie której jasno wyszczególnione byłyby powody ewentualnego przedłużania terminów np. poprzez stworzenie katalogu otwartego ze wyszczególnieniem. Komentatorzy ustawy wskazują, że choć ratio legis ustawy jest słuszne to w praktyce może się okazać, że głównym beneficjentem okażą się nie strony postępowania administracyjnego lecz ubezpieczyciele, którzy dostaną nową grupę prawie pół miliona klientów i nowy rynek warty rocznie ponad 2 miliardy złotych.
Tagi: decyzja administracyjna, fiskus, odpowiedzialność majątkowa, rażące naruszenie prawa
Autor: K.CH.
Data: 15 maja 2011