· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

IV seminarium NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 4 marca 2015

Program seminarium przygotowany został w oparciu o sugestie uczestników poprzednich edycji, którzy wskazywali na dwa interesujące ich zagadnienia: prawo znaków towarowych i prawo właściwe dla obrotu internetowego. Tematyka znaków towarowych będzie tematem dwóch wystąpień: dra Ireneusza Matusiaka, który podzieli się ze słuchaczami swoim unikatowym doświadczeniem związanym ze sporami dotyczącymi domen internetowych oraz dra Zbigniewa Okonia, który umówi najnowsze orzecznictwo związane z używaniem słów kluczowych i metatagów w reklamie. Z kolei dr hab. Marek Świerczyński, uznany specjalista z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawnik – praktyk, przedstawi najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa właściwego i jurysdykcji w Internecie.

Poza tym, tematów wystąpień dostarcza sam ustawodawca i praktyka prawa nowych technologii: przedstawione zostaną konsekwencje znowelizowania art. 172 Prawa telekomunikacyjnego (zmiany mające pomóc w walce ze spamem, a w istocie dramatycznie ograniczające telemarketing i marketing internetowy) w świetle oficjalnych interpretacji MAC i UOKiK oraz najnowsze orzecznictwo dotyczące płatności elektronicznych. Wisienką na torcie będzie natomiast prezentacja poświęcona odpowiedzialności za treści w Internecie – tym razem nie  wyłączeniach odpowiedzialności, ale o warunkach przypisania tej odpowiedzialności.

 

Program

10:00    Wykład: Nowe przepisy dotyczące walki ze spamem – próba odkodowania w oparciu o stanowiska MAC, UKE i UOKiK:

- nowe brzmienie art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne i nowe obowiązki z niego wynikające,

- przedstawienie stanowisk organów ochrony prawnej w zakresie wykonywania nowych obowiązków,

- kolejna zgoda, czyli jak żyć?

Dr Paweł Litwiński

 

10:50    Wykład: Najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa właściwego i jurysdykcji w Internecie:

- znaczenie wyroku Sądu Najwyższego w sprawie UEFA,

- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie jurysdykcji i zasady państwa pochodzenia w kontekście handlu elektronicznego.

Dr hab. Marek Świerczyński, Kancelaria Prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

 

11:40    Wykład: Odpowiedzialność za treści w Internecie – dość już o włączeniach odpowiedzialności, czyli kiedy ponosi się odpowiedzialność za treści?

- kiedy ISP odpowiada za przechowywane lub przesyłane dane?

- wybrane problemy związane z przypisaniem odpowiedzialności usługodawców świadczących mere conduit oraz caching,

- przypisanie odpowiedzialności host providerowi:

- przesłanka wiedzy,

- problemy z wykładnią pojęcia wiarygodnej wiadomości,

- przypisanie odpowiedzialności kontraktowej w relacji z usługobiorcą za usunięcie jego danych.

Mec. Witold Chomiczewski, dr Dominik Lubasz

 

12:30    Pytania

 

12:45    Przerwa, poczęstunek

 

13:15    Wykład: Zapłata na odległość – co jest a czego nie ma w orzecznictwie, choć być powinno:

- orzecznictwo w sprawie opłat organizacji kartowych,

- orzecznictwo w sprawie opłaty surcharge,

- odpowiedzialność za nadużycia.

Dr Krzysztof Korus

 

14:05    Wykład: Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące reklamy z użyciem słów kluczowych i metatagów:

- użycie cudzego znaku towarowego jako adwords: orzecznictwo TS UE i sprawy Google oraz Inteflora,

- użycie cudzych znaków w opisach aukcji i reklamie – wyrok TS UE w sprawie L’Oreal v eBay ,

- znak towarowy w metatagach strony internetowej – wyrok TS UE w sprawie BEST,

- przegląd najnowszego orzecznictwa polskich sądów.

Dr Zbigniew Okoń

 

14:55    Wykład: Naruszenie znaków towarowych w nazwie domeny internetowej „pl” w oparciu o analizę orzecznictwa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (również niepublikowanego):

- poprawne określenie treści żądania  pozwu  dotyczącego zarzutu naruszenia prawa ochronnego,

- znak towarowy, a zawartość strony internetowej oznaczonej domeną „pl”,

- zakres badania sposobu wykorzystania domeny internetowej zawierającej znak towarowy,

- kolizja praw podmiotowych.

Dr Ireneusz Matusiak

 

15:45    Pytania, podsumowanie

 

16:00    Zakończenie obrad, wręczenie certyfikatów.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 4 marca 2015 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

530 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 20 lutego 2015 r. 

630 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 21 lutego 2015 r. 

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

elektronicznie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/nos/formularz_cc.php 

______________________________________________________________________________
Tagi: baza orzeczeń, orzeczenia, orzeczenia nsa, orzecznictwo, prawo znaków towarowych, Sąd Najwyższy
Autor: red.
Data: 26 luty 2015