· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zapraszamy na XVIII Forum ADO/ABI

XVIII Forum ADO/ABI

Warszawa, 6 maja 2015 r.

 

Tegoroczna wiosenna edycja Forum ADO/ABI zdominowana będzie przez problem statusu prawnego i obowiązków administratorów bezpieczeństwa informacji po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Prezentacja dotycząca statusu ABI poprowadzona zostanie przez przedstawiciela Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji bezpośrednio odpowiedzialnego za przygotowanie rozporządzeń wykonawczych do ustawy. W dalszej kolejności uczestnicy wysłuchają prezentacji dotyczącej możliwych do przyjęcia rozwiązań w zakresie pozycji prawnej ABI w organizacji, a także procedury wykonywania sprawdzeń przez ABI, która jest zupełną nowością w polskim systemie prawnym.

W drugiej części Forum przedstawione zostaną nowe zasady transferu danych osobowych do państw trzecich w oparciu o standardowe klauzule umowne po 1 stycznia 2015 r. Omówiony zostanie także budzący wiele kontrowersji nowy art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, wprowadzający obowiązek pozyskiwania nieznanych dotychczas zgód dotyczących marketingu bezpośredniego.

Forum zakończy dyskusja ekspertów poświęcona praktycznym aspektom wykonywania nowych przepisów dotyczących administratorów bezpieczeństwa informacji.

 

10.00    Otwarcie Forum, przedstawienie tematyki i prelegentów

dr Paweł Litwiński

 

10.10    Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych – status ABI

- Nowe regulacje w zakresie sposobu prowadzenia przez ABI rejestru zbiorów danych

- Sposób i tryb realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych 

- Praktyczne aspekty funkcjonowania ABI po 1 stycznia 2015 r.

Michał Czerniawski

 

11.00    Wykonywanie sprawdzeń przez ABI - nowa instytucja w ustawie o ochronie danych osobowych

- sprawdzenie - instrument sprawowania nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

- charakterystyka sprawdzeń - planowe, pozaplanowe, sprawdzenie na zlecenie GIODO

- przebieg i dokumentacja sprawdzenia

dr Marlena Sakowska-Baryła

 

11.50    Transfery danych osobowych do państw trzecich w oparciu o standardowe klauzule umowne (SCC) po 1 stycznia 2015 r.

- Rodzaje SCC  - administrator do przetwarzającego (C2P) i administrator do administratora (C2C)

- Wybrane klauzule w SCC (C2P i C2C)– omówienie i analiza

- Kiedy zgoda GIODO będzie jednak potrzebna – (nie)dozwolone modyfikacje SCC?

- SCC to nie wszystko – inne obowiązki związane z transferem

Izabela Kowalczuk - Pakuła

 

12.40    Dyskusja, pytania do prelegentów

 

13.00    Lunch

 

13.30    Nowy art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, czyli ile jeszcze zgód?

- konsekwencje praktyczne zgody na wykorzystanie „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych” dla dotychczas przetwarzanych danych

- jak zbierać nową zgodę?

- ile jeszcze zgód?

dr Paweł Litwiński

 

13.50    Administrator Danych Osobowych na rozstaju dróg - ABI: stary, nowy, czy przejściowy?

- trzy ścieżki postępowania ADO po 1 stycznia 2015: ADO pełniący obowiązki ABI, ABI zgłoszony do rejestru prowadzonego przez GIODO, zmiany i decyzje odroczone do pół roku.

- konsekwencje wyboru każdego z rozwiązań dla dokumentacji ochrony danych osobowych w organizacji

Maciej Kołodziej

 

14.40    Nowa rola i obowiązki ABI w organizacji – dyskusja

Maciej Byczkowski

Maciej Kołodziej

dr Paweł Litwiński

Jarosław Żabówka

 

15.40    Pytania, podsumowanie obrad,

 

16.00    Zakończenie Forum

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 6 maja 2015 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby w XVIII Forum ADO/ABI wynosi: 

490 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 17 kwietnia 2015 r. 

590 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 18 kwietnia 2015 r. 

 

Zainteresowanych udziałem w warsztatach WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r. - zachęcamy do skorzystania z zaproszenia promocyjnego.

Oferujemy 20% rabat od ceny za udział w Warsztatach, przy jednoczesnym zgłoszeniu na Forum ADO/ABI i Warsztaty.

 

Termin warsztatów: 1 kwietnia 2015 r.

Koszt udziału:

1150 920 zł + 23% VAT http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/abi3/index.php

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w forum / warsztatach, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/fado/formularz_cc.php

_____________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 113-285-19-07, KRS 0000404804
Tagi: ADO/ABI, GIODO
Autor: red
Data: 24 marca 2015