· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

XII FORUM INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

 

INTERNET RZECZY I USŁUG

ASPEKTY TECHNOLOGICZNE, EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE

Warszawa, 19 maja 2015 r.

 

Prowadzenie obrad: Tomasz Kulisiewicz

 

Program:

10:00    Wykład wprowadzający: Internet rzeczy: nowinka techniczna czy przełom cywilizacyjny?

- Internet rzeczy - inteligentne sieci inteligentnych przedmiotów.

- Protokoły, rozwiązania techniczne.

- Niezliczone obszary zastosowań: etykiety RFIS, technologie NFC, systemy rozpoznawania twarzy.

- Internet rzeczy miejskich.

- Koszty, trudności, korzyści.

- Rynek M2M w Polsce. Czy powstał już rynek IoT.

Tomasz Kulisiewicz

 

10:30    Raport „Internet Przedmiotów”:

- Internet rzeczy: założenia, wizja, idea,

- technologie powiązane z Internetem rzeczy,

- obszary zastosowań.

dr inż. Agnieszka Brachman, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska

 

11:00    Wykład: Techniczne i funkcjonalne możliwości integracji technologii Internetu rzeczy w systemach automatyki budowlanej:

- integracja systemów sieci obiektowych i nadrzędnych w budynkach?

- BMS, EMS – sieciowe systemy sterowania, monitoringu, zarządzania w budynkach,

- urządzenia – obiekty inteligentne – nowa koncepcja infrastruktury budynkowej,

- BIoT – Internet Rzeczy w budynkach,

- automatyka budynkowa a Internet Rzeczy – nowe wyzwania, nowe rozwiązania,

- przyszłość automatyki budynków – dyskusja.

Andrzej Ożadowicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych

 

11:40    Prezentacja sponsorska.

 

12:00    Przerwa

 

12:30    Case study: Beacony – czy to przyszłość Internetu rzeczy?

- Beacony jako pierwsza technologia zbliżeniowa tak szeroko zaadoptowana przez producentów smartfonów.

- Główne cechy i ograniczenia tych urządzeń.

- Długofalowy wpływ pojawienia się beaconów na technologie otaczające ludzi.

- Ewolucja beaconów w kontekście internetu rzeczy.

- Przyszłe potencjalne obszary rozwoju technologii zbliżeniowych.

Łukasz Felsztukier, CEO Linterii

 

13:00    Prezentacja firmowa.

 

13:30    Wykład: Etyka w zarządzaniu danymi w zastosowaniach Internetu rzeczy – zagrożenia dla prywatności:

- Konstrukcja moralności i etyki w dobie społeczeństwa informacyjnego. Nowoczesne technologie informacyjne "przebudowują" tradycyjne rozumienie tego, co społecznie akceptowalne.

- Koszt społeczny wprowadzania nowych technologii może wpływać na obniżanie standardu życia, jak również prowadzić do naruszania prywatności jednostek.

- Cyfrowi imigranci i cyfrowi tubylcy a prywatność w Internecie. Poszczególne generacje będą inaczej postrzegać zagrożenia prywatności wynikające z wdrożenia Internetu rzeczy.

dr Marta R. Jabłońska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

14:10    Przerwa

 

14:30    Wykład: Zagrożenia dla prywatności w epoce internetu

- Masowość korzystania z internetu i z urządzeń mobilnych oraz pojawienie się nowych kategorii danych osobowych jako czynniki ryzyka dla prawa do prywatności.

- Skuteczność dotychczasowych regulacji dotyczących ochrony danych i nadchodząca reforma ochrony danych w Unii Europejskiej.

- „Prawo do bycia zapomnianym” w internecie - wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie C 131/12.

- Zagrożenia dla prywatności wynikające z technologii - kamery, „chmury, metadane, internet rzeczy, inteligentne systemy pomiarowe (smart grid), big data i profilowanie.

- Ingerencja w prywatność jako cena za bezpieczeństwo i dostęp do usług – za i przeciw.

Dr Mariusz Krzysztofek

 

15:20    Wykład: Odpowiedzialność maszyn, urządzeń i programów – jak ujarzmić ten oksymoron:

- Web 3.0 a prawo autorskie.

- Internet 3.0 a ochrona danych osobowych.

- Internet rzeczy a odpowiedzialność cywilna i karna.

Beata Marek, Cyberlaw.pl

 

16:00    Wykład: Internet rzeczy – problemy przed nami: funkcjonalności, prawa własności, interfejs:

- Od inteligentnej toalety do nearables - różnorodność internetu przedmiotów wpływające na funkcje.

- Wypożyczona bateria, czyli do kogo należy urządzenie inteligentne?

- Prawo, mentalność i biznes - czy to się da pogodzić?

- Rób co mówię, czyli interfejs idealny.

- Od sieci przedmiotów do głowy robotów, czyli co jeszcze nas czeka?

Marcin Maj, Dziennik Internautów

 

17:00    Zakończenie programu Forum.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 19 maja 2015 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

540 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do 8 maja 2015 r. 

640 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od 9 maja 2015 r. 

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

 elektronicznie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/iru/formularz_cc.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 113-285-19-07, KRS 0000404804
Tagi: cyberlaw.pl, internet, urządzenia mobilne
Autor: red.
Data: 01 kwietnia 2015