· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

TK: wywłaszczone nieruchomości podlegają zwrotowi


    W sprawie o sygnaturze SK 9/08 sędziowie rozpatrywali sprawę, w której właściciel został wywłaszczony przez rząd niemiecki w czasie II wojny. Po wojnie ziemia została oddana w użytkowanie Lidze Obrony Kraju. W latach 60-tych pozycja prawna właściciela została wyklarowana na  podstawie aktu notarialnego. Według tego dokumentu grunt wraz z przynależnościami (budynki LOK) przeszły na własność państwa. Podstawą prawną wymienioną w akcie była owiana złą sławą ustawa z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.

   Po przekształceniach ustrojowych budynki przestały być używane, a sam grunt nie był użytkowany. Wówczas właściciel wystąpił o przywrócenie stanu prawnego sprzed 1944 roku (obecnie w osobie powoda występuje syn właściciela). Ówczesny wojewoda kaliski odmówił wydania nieruchomości decyzję uzasadniając brakiem podstawy prawnej. W uzasadnieniu do decyzji stanął na stanowisku, że art. 216 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pozwala zwracać działki (na których nie jest już realizowany cel publiczny) zabrane na podstawie przepisów od dawna nieobowiązujących. Muszą być one jednak enumeracyjne wymienione we wspomnianym art. 216 ust 1, a sytuacja właściciela nie mieściła się w katalogu zamkniętym.

     W 1992 roku sprawa trafiła do sądu, gdzie w kolejnych instancjach sądy odmawiały realizacji prawa właściciela – najczęściej stając na podobnym stanowisku co wojewoda. Sprawa zmienił kurs o 180 stopni dopiero 19 maja kiedy TK orzekł, że art. 216 ust. 1 ugn w zakresie, w jakim pomija art. 47 ust. 1 ustawy z 1958 r., jest niezgodny z konstytucją. Konkretnie narusza art. 64 ust. 1 konstytucji oraz z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: cel publiczny, nieruchomość, prawo własności, sąd administracyjny, wywłaszczenie
Autor: K.CH.
Data: 23 maja 2011