· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Elektroniczna platforma e-CODEX www.pilot.e-codex.pl

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (DR) opiera się na Rozporządzeniu nr 861/2007. Celem, podobnie jak ENZ, jest usprawnienie i uproszczenie procedur w sprawach cywilnych i gospodarczych, w ramach których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2.000 euro. W przypadku DR roszczenia mają charakter sporny. Projekt e-CODEX umożliwia złożenia pozwu w formie elektronicznej do sadów w Austrii.

Obie usługi dostępne są na elektronicznej platformie e-CODEX, pod adresem: www.pilot.e-codex.pl. W celu przeprowadzenia postępowań niezbędny jest jedynie dostęp do Internetu oraz posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Usługi są bezpłatne, a ewentualne koszty związane są z opłatami wymaganymi przez poszczególne sądy zgodnie z przepisami prawa w danym kraju.

Projekt e-CODEX, w ramach którego uruchomiona została usługa zmierza do budowy rozwiązań umożliwiających sprawną i bezpieczną komunikację online z sądami w Europie. Europejski nakaz zapłaty oraz postępowanie w sprawie drobnych roszczeń są jednymi z kilku procedur (obok m.in. europejskiego nakazu aresztowania), w których wdrażane są rozwiązania projektu. Elektroniczna realizacja europejskiego nakazu zapłaty dostępna jest już od sierpnia 2013 r. w Austrii, Estonii, Niemczech i Włoszech. Polska jest kolejnym krajem umożliwiającym elektroniczną realizację postępowań transgranicznych, oferując tym samym łatwiejszy dostęp do europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

Instytut Logistyki i Magazynowania - instytut badawczy realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania instytucji publicznych, przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Realizuje projekty rządowe związanych z rozwojem administracji elektronicznej i handlu elektronicznego w Polsce, w tym międzynarodowe projekty zmierzające do poprawy transgranicznego dostępu obywateli i przedsiębiorców do usług publicznych w Europie poprzez wdrożenie rozwiązań IT. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej w ramach projektów z obszaru ICT i logistyki.

Więcej informacji: www.e-codex.pl, kontakt: pilot@e-codex.pl
Tagi: e-codex, europejski nakaz zapłaty, Ministerstwo Sprawiedliwości, transgraniczne postępowania sądowe
Autor: red.
Data: 12 sierpnia 2015