· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Konferencja „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie” w Sejmie

Z rekordowym zainteresowaniem środowisk naukowych spotkała się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie. Kontekst uniwersalny - specyfika regionalna - uwarunkowania realizacyjne", zwołana w 50. rocznicę podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka i 35. rocznicę podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów.

Blisko 300 uczestników z kraju, Europy, Afryki, Azji i Ameryki Płd. obradowało w dniach 18-19 kwietnia 2016r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP i licznych salach Sejmu, Senatu i Kancelarii Prezydenta. Przesłanie do uczestników konferencji skierował marszałek Sejmu, Marek Kuchciński, a wicemarszałek Senatu, Maria Koc wygłosiła inauguracyjny referat. Przemówił także m.in. prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski. 

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji), Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny) i Europejskie Stowarzyszenie Byłych Parlamentarzystów (FP-AP) zadbali o wysoki poziom merytoryczny referatów i, co nie mniej ważne - sprawną organizację obrad. Uczestnicy podkreślali wielką wartość, jaką daje możliwość spotkania uczonych o uznanym dorobku z adeptami na początku drogi naukowej.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Wydawnictwa Adam Marszałek, które objęło patronat wydawniczy nad Konferencją, kierownik naukowy konferencji prof. Jerzy Jaskiernia i kierownik organizacyjny dr Kamil Spryszak mogli zaprezentować  imponujący pięcioksiąg z plonem poprzedniej, siódmej edycji, poświęconej perspektywie euro-azjatyckiej. Analogiczna publikacja dorobku tej konferencji ukaże się za rok.
Tagi: konferencja, ochrona praw człowieka, Sejm RP, system prawny
Autor: red
Data: 25 kwietnia 2016