· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Polscy przedsiębiorcy i prawnicy wobec europejskich postępowań sądowych - resume badań prowadzonych w ramach e-CODEX

W ramach Europejskiego projektu e-CODEX przeprowadzone zostały badania mające na celu określenie poziomu znajomości i postrzegania europejskich postępowań sądowych (t.j. europejski nakaz zapłaty i postępowanie w sprawie drobnych roszczeń) przez przedsiębiorców oraz pełnomocników profesjonalnych w Polsce. Badanie dotyczyło w szczególności takich aspektów jak: zakres współpracy i sytuacji spornych z kontrahentem zagranicznym, rodzaj i wartość sporu, korzystanie z pomocy prawnej podczas sporu, utrudnienia związane z transgranicznym charakterem postępowania, częstotliwością występowania spraw o charakterze międzynarodowym w praktyce adwokatów i radców prawnych i wiele innych. Ważnym aspektem badania były także zagadnienia dotyczące skorzystania z postępowania sądowego drogą elektroniczną, a także ułatwieniami, które ten sposób komunikacji oferuje. Elektroniczne usługi sądownictwa w Europie są właśnie przedmiotem prac projektu e-CODEX.

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi wnioskami oraz raportami z badań.

Badanie wśród przedsiębiorców 

Ponad połowa badanych przedsiębiorców ma świadomość istnienia transgranicznych postępowań sądowych. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty jest zdecydowanie bardziej popularne i znane niż postępowanie w sprawach drobnych roszczeń. Ponad 77% ankietowanych uważa jednak, iż postępowania transgraniczne charakteryzują się większym stopniem skomplikowania niż postępowania krajowe. Głównym utrudnieniem wykonywania europejskich postępowań sądowych jest brak znajomości obcych przepisów prawa. Ponadto jako przeszkody wskazywano także konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową i utrudnienia związane z przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Kolejną niezwykle istotną kwestią jest także stosunkowo wysoki odsetek respondentów deklarujących chęć skorzystania z elektronicznej drogi wytoczenia powództwa w sporze transgranicznym, pomimo nie posiadania przez 75% na dzień dzisiejszy bezpiecznego podpisu elektronicznego niezbędnego w przypadku dokonania wyboru tej ścieżki postępowania. Interesujące wnioski płyną także dla pełnomocników profesjonalnych, w szczególności dla tych którzy myślą o konkretnej wiodącej specjalizacji w ramach prowadzonej przez nich działalności prawniczej. Przedsiębiorcy są bowiem zainteresowani skorzystaniem z takich usług (ponad 80% ankietowanych), nie chcąc zdawać się jedynie na własną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Badanie wśród pełnomocników profesjonalnych

Ponad 60% badanych pełnomocników profesjonalnych posiadało doświadczenie związane z międzynarodowymi postępowaniami sądowymi, które stanowią jednak niewielki odsetek prowadzonych spraw - mniej niż 10 rocznie.

Wyniki wskazują, że pełnomocnicy profesjonalni znacznie częściej mają do czynienia z postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty niż z postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty jest prostszym i szybszym postępowaniem niż postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Dużą barierą w postępowaniach transgranicznych stanowi dla ankietowanych nieznajomość regulacji prawnych, bariera językowa i określenie sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy. Uzasadnioną obawę wzbudza fakt, że prawie 90 % badanych nie posiada podpisu elektronicznego, który jest niezbędny do realizacji europejskich postępowań sądowych drogą elektroniczną. Ponad 90 % pełnomocników widzi zasadność elektronizacji postępowań, co powinno przekłażyć  się na przyspieszenie procesu. Wynik ten wskazuje, że celowe jest podejmowanie działań mających na celu budowę elektronicznych narzędzi wspierających realizację europejskich postępowań sądowych oraz upowszechnianie wiedzy na temat
e-usług wśród pełnomocników profesjonalnych.

Badania zostały przeprowadzone przez Instytut Logistyki i Magazynowania, partner w projekcie e-CODEX.
Tagi: e-codex, europejskie postępowania sądowe, europejski nakaz zapłaty, ILiM, postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
Autor: Instytut Logistyki i Magazynowania
Data: 31 maja 2016