· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Posłowie wywrócą spółdzielnie do góry nogami

 

                                         Zmiany u podstaw

    Projekt zakłada, że w każdej nieruchomości, w której ustanowiono odrębną własność dla co najmniej jednego lokalu, zastosowanie znajdzie ustawa o własności lokali. Tym samym każde nowe mieszkanie będzie częścią wspólnoty mieszkaniowej, a właściciele zdecydują, czy wspólnotą mają zarządzać organy spółdzielni (prezes i zarząd), czy nowo powołane władze. Decyzja o powołaniu wspólnoty będzie ostateczna, a jej źródłem ma być akt notarialny.

                                     Obowiązkowa przynależność

    Dla właścicieli mieszkań podstawową zmianą będzie obowiązek przynależności do wspólnoty. Obecnie właściciele mieszkań w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie posiadają prawo przystąpienia do spółdzielni. Wyborem właściciela jest członkostwo, które może w każdej chwili rozwiązać. We wspólnotach przynależność jest obowiązkowa i nieodwołalna do chwili zbycia lokalu. Ponadto wspólnoty nie można rozwiązać dopóki choć jeden z członków się temu sprzeciwia.

                                                Zalety nowelizacji

    Jak wskazuje prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, główną zaletą jest zwiększenie rzeczywistego wpływu właścicieli na decyzje podejmowane w związku z nieruchomością. To co w spółdzielniach jest kompetencją rady nadzorczej i zarządy - we wspólnotach pozostawione jest mieszkańcom. Dzięki temu właściciele nie będą musieli płacić pensji wielu osobom zarządzającym, a będą mogli to robić osobiście lub skorzystać z usług profesjonalnych zarządców.

                                             Wspólność majątkowa

    Projekt nowelizacji zakłada, że własność we wspólnotach stanie się własnością właścicieli lokali w równych częściach. Do tej pory wszystko co nabywała wspólnota stawało się własnością nie jej członków, a samej organizacji czyli ułomnej osoby prawnej. Dzięki zmianom właściciele będą mogli np. dzielić się zyskiem z nowo wybudowanego budynku czy użyczanych praw. Z drugiej strony oznacza to, że będą solidarnie odpowiadać za zobowiązania związane z tą własnością.

                                           PIT, CIT czy inne źródła?

     Do tej pory wspólnoty rozliczały się w oparciu o przepisy ustawy o podatku od osób prawnych. Po proponowanych zmianach podatku tego nie będzie, za to właściciele będą opodatkowani podatkiem od osób fizycznych. Jeżeli, dajmy na to, wspólnota zakończy rok na plusie, to wszyscy właściciele lokali będą musieli w swoim PIT w rubryce "inne dochody" dokonać odpowiedniego wpisu.
Tagi: akt notarialny, osoba prawna, spółdzielczość mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa
Autor: K.CH.
Data: 26 maja 2011