· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Polecony do skrzynki

 

    Sławna komisja nadzwyczajna Przyjazne Państwo ma pomysł na przyspieszenie i uproszczenie postępowania prawnego. W tym celu skierowała do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu wprowadzenie możliwości zostawiania listów poleconych wysłanych przez organy administracji publicznej i sądy w skrzynkach adresatów będących osobami fizycznymi. Według proponowanych zmian listonosz sam wypełniałby zwrotne poświadczenie odbioru, wpisując tam datę doręczenia.

   Taki sposób doręczania pism będzie możliwy tylko wówczas, gdy adresat złoży wcześniej w tej sprawie u operatora pocztowego (w placówce poczty polskiej) pisemny wniosek i określi w nim nadawców, od których przesyłki polecone mogą być składane do jego skrzynki. Wniosek ma być zawsze rozpatrywany zawężająco zatem listonosz nie będzie mógł sobie ułatwiać pracy przez składanie w ten sposób wszystkich przesyłek.

   Autorzy projektu zaproponowali, że adresat składać będzie również oświadczenie o tym, że wie, iż za dzień doręczenia przesyłki przyjmie się ten, w którym listonosz włożył ją do oddawczej skrzynki pocztowej. Od tego dnia pismo będzie wywoływało takie skutki jak doręczone w tradycyjny sposób.

   Obecna procedura, ujęta w KPA stanowi, że gdy listonosz nie zastanie adresata w domu, to może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, lub administracji domu dozorcy bądź sołtysowi, pod warunkiem że nie są one przeciwnikami procesowymi lub stronami w postępowaniu i podjęły się doręczenia. Gdy nie ma takiej możliwości, to listonosz składa przesyłkę w placówce pocztowej operatora. Natomiast adresatowi w drzwiach lub w skrzynce pocztowej pozostawia awizo.

    Autorzy projektu zwracają uwagę na duże oszczędności, jakie przyniesie zmiana sposobu doręczania pism, a to dzięki temu, że nie trzeba już będzie po raz drugi doręczać pisma adresatowi, którego za pierwszym razem listonosz nie zastał. Mówią też o wygodzie adresatów, których najczęściej nie ma w domu, bo pracują w tym czasie, kiedy poczta roznosi korespondencję. Gdy list zastaną w skrzynce, to nie będą musieli wieczorem odbierać go od operatora.

     Zmiany mogą się jednak okazać szkodliwe i uderzać w interes stron postępowania. Prawnicy zwracają uwagę na negatywne skutki, na które mogą zostać narażeni adresaci, gdy uchybią terminowi liczonemu od dnia pozostawienia pisma w skrzynce. Tylko od uczciwości listonosza zależeć będzie, czy na zwrotnym poświadczeniu odbioru wpisze tę samą datę, w której nastąpiło faktyczne doręczenie. Co więcej takie normy sprzyjają korupcji, osoba która celowo chce opóźnić postępowanie może nakłonić listonosza by ten wpisał datę późniejszą i opóźnić tym samym np. termin do składania odwołań i zażaleń. Co więcej gdyby listonosz okazał się złośliwy i wpisywał inne daty na przekór nie możliwe byłoby udowodnienie jego winy i przywrócenie termin, które już ubiegły.
Tagi: listy polecone, Przyjazne Państwo, upraszczanie prawa
Autor: K.CH.
Data: 27 czerwca 2011