· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nowe zasady udzielania kredytów

 

  Zmiany będą normami imperatywnymi w kontaktach B2C i o charakterze semi-imperatywnym w stosunkach B2B.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

v  14 dniowego okresu na odstąpienie od umowy,

v  wprowadzenia obligatoryjnego formularz informacyjnego,

v  zmiany zasad opłat i prowizji oraz wcześniejszych spłat

    Nowa ustawa z 10 do 14 dni wydłuża termin odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  Jedyne co będzie musiał zapłacić  kredytobiorca to odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty, oraz koszty związane z czynnościami prawnosądowymi i prawnoadministracyjnymi, na przykład: koszt zmian w księgach wieczystych, koszt umowy notarialnej, opłaty za zaświadczenia wydawane przez organy administracji publicznej,

     Bardzo istotną zmianą, niespotykaną dotąd w polskim prawie bankowym będzie obowiązek udostępnienia przez bank (inną instytucję finansową) Standardowego Formularza Informacyjnego, który pozwoli porównać większość ofert dostęp na rynku, z których może skorzystać kredytobiorca. Ponadto w formularzu będą dostępne informacje, takie jak: koszty pożyczki, całkowita kwota do spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenia i inne dane określające realne koszty zaciąganego zobowiązania.

    Celem wprowadzenia instytucji Formularza Informacyjnego jest ułatwienie konsumentowi podjęcia właściwej i świadomej decyzji co do zaciąganych zobowiązań i ich następstw. Idea formularza jest związana z prawem UE, który w dyrektywach dotyczących sektora finansowego i regułach konkurencji nakazuje wprowadzenie tej instytucji na we wszystkich Państwach Członkowskich. Dzięki temu kredytobiorca będzie również mógł porównać dane z innych państw. Co więcej zgodnie z zasadą swobodnego przepływu kapitału i płatności konsument będzie mógł mieć możliwość skorzystania z oferty zagranicznej.

     Następna zmiana dotyczy likwidacji maksymalnego progu 5 procent  łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Ze strony kredytodawców pojawi się możliwość dochodzenia rekompensat w przypadku, gdy konsument wcześniej spłaci zaciągniętą pożyczkę.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: instytucje finansowe, kredyt, SKOK, UOKiK
Autor: K.CH.
Data: 29 czerwca 2011