· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Na narty w kasku

   Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich , tak nazywa się nowy akt prawny, który reguluje zachowanie narciarzy na stoku oraz wprowadza obowiązki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu ośrodków narciarskich. Ustawa wpływa również na prawo finansowe, ponieważ określa sposób finansowania górskich służb ratunkowych. W piątek niemal jednogłośnie (416 posłów za, jeden się wstrzymał) uchwalił ją sejm.

    Celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa na stoku oraz ujednolicenie przepisów dotyczących ratownictwa górskiego, które dotychczas były „rozrzucone” po wielu aktów. Ustawa wprowadza jednolitą definicję ratownictwa narciarskiego i górskiego.

    W zakresie bezpieczeństwa narciarzy ustawa wprowadza obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia dla narciarzy (i innych kategorii zjazdowych sportów zimowych), przewiduje kary dla osób jeżdżących pod wpływem środków odurzających (klasyfikowane jako wykroczenia). Co więcej zarządzający zorganizowanym ośrodkiem narciarskim będzie miał prawo odmówić wstępu osobie nietrzeźwej lub kazać jej opuścić stok.

    W zakresie ratownictwa ustawa nakłada na właścicieli i podmioty zarządzające zorganizowanymi terenami narciarskimi obowiązek prowadzenia rejestru wypadków, który będzie zawierał opis wypadku, dane świadków i ratowników. Posłowie uznali, że taki rejestr musi zawierać dane z ostatnich 10 lat, co dla większych ośrodków narciarskich może oznaczać duże koszty.

    Ustawa spotkała się z dobrym przyjęciem w środowisku, szczególnie zadowoleni ze    zmian są kierownicy TOPR i GOPR, którzy spodziewają się zwiększenia budżetów na swoje zadania. Za główną wadę ustawy uważa się pominięcie kwestii regulacji stosunków cywilnych pomiędzy właścicielami nieruchomości, na których przebiegają trasy narciarskie. Właściciele ośrodków narciarskich od lat postulują wprowadzenie tzw. prawa śniegu, które pozwalałoby wytyczać trasy przez cudzy grunt. Dowodem na konieczność wprowadzenia odpowiednich przepisów jest wieloletni spór o trasę narciarską na Gubałówce.

    Nowe prawo wejdzie w 3 miesiące od promulgacji, ale przedtem musi zostać zatwierdzone przez Senat. Zatem w najbliższym sezonie narciarskim będziemy jeździć już w nowym porządku prawnym.
Tagi: bezpieczeństwo, porządek prawny, prawo finansowe, stosunki własnościowe
Autor: K.CH.
Data: 03 lipca 2011