· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

E-deklaracje w E-urzędzie skabrowym

     Polski system prawa podatkowego należy do najbardziej rozbudowanych i skomplikowanych na świecie. Wpływa na to nie tylko szeroka i często niespójna działalność parlamentu oraz organów podatkowych, ale też skomplikowana procedura związana z takimi czynnościami jak obliczanie kwoty należnej urzędowi skarbowemu czy składanie korekt do zeznań podatkowych.

    Dodatkowym utrudnieniem są przepisy dotyczące zachowania terminu, które wymagają od podatnika korzystania z usług Poczty Polskiej lub osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym. Opłaty pocztowe, a przede wszystkim czas spędzony w kolejkach powoduje zdecydowany wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Według badań przeprowadzonych przez firmę PriceWaterhouseCooper, modelowy przedsiębiorca poświęca rocznie 325 godzin (13 pełnych dób, prawie 40 dni pracy) na czynności związane z podatkami i innymi daninami publicznymi. Jest to jedna z najwyższych wartości w UE, więcej czasu na podatki poświęcają tylko Czesi i Bułgarzy (ok. 600 godzin!). Dla porównania, przedsiębiorca w Luksemburgu potrzebuje tylko 54 godzin rocznie.

     Dlatego warto wiedzieć jak skrócić ten czas. Taką możliwość daje składanie składanie deklaracji przez Internet, które w zależności od wielkości przedsiębiorstwa pozwala skrócić czas na załatwianie spraw nawet do 40%.  Obecnie można już składać więksozść zeznań w drodze elektronicznej, od klasycznych deklaracji jak PIT-28, PIT-37 do formulary przeznaczonych wyłącznie dla przedsiębiorców jak VAT-7, a nawet VAT-UEK. Co więcej osoby fizyczne i przedsiębiorcy zatrudniający do 5 osób są zwolnieni z posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dzięki temu składanie e-deklaracji jest praktycznie bezpłatne, podatnikowi wystarczy komputer i Internet. Przez sieć www można złożyć deklarację lub zeznanie oraz je korygować.

     Elektroniczne rozliczenia są też korzystne ze względu na pewność zachowania terminów. Poprawnie złożone zeznanie powoduje automatyczne wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które wywiera te same skutki prawne co nadanie listu poleconego czy złożenie zeznania osobiście. Ważne jest również bezpieczeństwo przesyłanych danych. Mimo braku wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego, system gwarantuje ochronę danych osobistych i przesyłanych informacji. W tym celu wykorzystuje do autoryzacji różne dane podatnika jak PESEL, NIP czy adresy oraz wymaga podania kwoty przychodu z lat poprzednich. Co więcej za bezpieczeństwo danych podatnika odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, zatem gdyby dane podatnika lub płatnika „wyciekły” poszkodowana osoba może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od Skarbu Państwa.
Tagi: e-podpis, podatki, prawo podatkowe, Skarb Państwa
Autor: K.CH.
Data: 04 lipca 2011