· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Kto musi mieć kasę, a kto nie?

   Co do zasady, kasę muszą kupić wszyscy podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych. Istnieję jednak kilka wyjątków od powyższej zasady, które pozwalają uniknąć obowiązku zakupu i stosowania kas rejestrujących. Wobec braku rozporządzenia Ministra Finansów, które powinno być wydane na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy od podatku od towarów i usług, zwolnieni z obowiązku posiadania kas są podatnicy, którzy sprzedają osobym fizycznym usługi lub towary za kwotę nie przekrazającą 40 tysięcy złotych rocznie. Z obowiązku zwolnione są również osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, a ich obroty w kontaktach z konsumentami nie przekraczają 20 tysięcy złotych.

    Oczywiście wszyscy przedsiębiorcy, których działalność w całym zakresie dokumentowana jest fakturą nie muszą posiadać kasy fiskalnej. Zatem nieprzekroczenie rocznie granicy 40 tysięcy złotych i rozliczanie pozostałych transkacji w formie faktury czy np. barteru, daje dobrą możliwość “ucieczki” przed kasą rejestrującą, przynajmniej do końca 2012 roku.

    Specyficzną kategorią osób zwolnionych z kas są przedsiębiorcy świadczący usługi w formie bezobsługowej (np. operatorzy maszyn vendingowych) i osoby świadczące usługi finansowe, a także osoby rozliczające się wyłacznie za pomocą przelewu bankowego.

    Z drugiej strony istnieją kategorię osób prowadzących działalność gospodarczą, które bezwarunkowo muszą posiadać i korzystać z kas fiskalnych, są to:

v  Taksówkarze i przewoźnicy osób

v  Mechanicy i sprzedawcy cześci zamiennych do pojazdów

v  Sprzedawcy sprzętu elektronicznego i fotograficznego

v  Jubilerzy

v  Osoby sprzedające paliwa, papierosy lub alkohol.

    Opisanych kwot należy surowo przestrzeagać, ponieważ unikanie ewidencji podatkowej z użyciem kasy rejestrującej wiąże się z wysoką karą, polegającą na zwiększeniu należnej kwoty podatku z tytułu VAT nawet o 30% licząc od momentu, w którym przedsiębiorca powinien był zacząć użwyać kasy fiskalnej. Sam zakup kasy nie stanowi dużego obciążenia – od podatku można obliczyć 90% ceny kasy, ale nie więcej niż 700 złotych. Odliczenie dotyczy każdej kolejnej nowo zakupionej kasy.

 

 
Tagi: budżet, ewidencja podatkowa, kasy fiskalne, Ministerstwo Finansów, podatnicy, przedsiębiorcy, VAT
Autor: K.CH.
Data: 05 lipca 2011