· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Komornik może prowadzić e-akta

 

     Do 1 lipca, czyli wejścia w życie ustawy, komornicy musieli tworzyć pisemne akta z każdej czynności egzekucyjnej jakiej dokonywali. Akta te musiały mieć formę papierową, podobnie jak w przypadku orzeczeń sądu najwyższego czy wyroków sądu administracyjnego. Od 1 lipca komornicy mogą używać formy elektronicznej do prowadzenia i przechowywania akt z czynności egzekucyjnych. Ustawa określa katalog czynności jako: tworzenie, przetwarzanie i przechowywanie także z wykorzystaniem technik informatycznych.

     Niestety w toku stanowienia prawa nikt nie zwrócił uwagi na sformułowania użyte w zmianach do ustaw. Posłowie przegłosowali kilka niejasnych i nieprecyzyjnych słów, które mogą mieć skutek odwrotny do zamierzonego. W szczególności chodzi o dwa słowa: „,może” i „także”. Rodzi się zatem wątpliwość jakiej wykładni aktu używać? Gdyby użyć wykładni słownikowej okazuję się, że komornicy muszą tworzyć zarówno akta papierowe i w formie elektronicznej.

    Przepisy nie określają również zasad proceduralnych związanych z wymianą i przesyłaniem e-akt. Nie wiadomo czy od 1 lipca można przesłać do sądu akta w sprawie np. na dysku CD lub zapisane w innej pamięci przenośnej jak np. PenDrive. Gdyby było to możliwe kancelarie komornicze, szczególnie te większe, uzyskałyby znaczne oszczędności. Zdarza się, że w większych sprawach akta w formie papierowej zajmują bardzo dużo przestrzeni i nie jest możliwe szybkie przesłanie ich pocztą. Gdyby wprowadzone do ustawy zezwalałyby na przesyłanie akt w formie elektronicznej, zamiast bagażnika papieru można byłoby wysłać jeden list z pamięcią przenośną.

     Zmiany dotyczą również notariuszy, od 1 lipca co do zasady mogą oni przechowywać wszelkie dokumenty w formie elektronicznej. 
Tagi: akty prawne, e-akta, kancelarie komornicze, komornik, notariusz, ustawa o doradztwie podatkowym, wykładnia
Autor: K.CH.
Data: 06 lipca 2011