· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wyrok NSA: o celu przeznaczeniu nieruchomości

     Małżeństwo z Dźwirzyna (zachodniopomorskie) próbowało przekształcić użytkowanie wieczyste we własność. Ze względu na znaczną różnice w kosztach przekształcenia nieruchomości, która jest przeznaczona na cele mieszkalne, a nieruchomości której celem jest pełnienie funkcji usługowo-handlowych Państwo Z. próbowali dowieść, że nieruchomość, wobec której mieli prawo wieczystego użytkowania jest przeznaczona na cele mieszkalne, nie handlowe.

     W toku postępowania administracyjnego okazało się, że akt notarialny, stanowiący podstawę do nabycia prawa do nieruchomości określał, że działka Państwa Z. jest zabudowana pawilonem usługowo-handlowym. Wobec powyższego faktu Starosta odmówił przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Organ wyższej instancji (SKO) utrzymał tę decyzję w mocy.

     Małżeństwo z Dźwirzyna nie zgodziło się ze stanowiskiem organów i złożyło skargę do WSA w Szczecinie, w której zarzucali, że o przeznaczeniu nieruchomości nie świadczy jej nazwa, ale faktyczny charakter. Na podparcie swoich argumentów przedłożyli projekt budowlany, według którego większość powierzchni pawilony oznaczona była jako powierzchnia mieszkalna. WSA jednak nie uznał argumentacji Państwa Z. i stwierdził, że akt notarialny oraz pozwolenie na budowę określają nieruchomość jako pawilon, a nie zabudowę na cele mieszkalne.

     Wyrok NSA utrzymał w mocy wcześniejsze orzeczenie WSA w Szczecinie. W uzasadnieniu do wyroku można przeczytać: „wyposażenie w urządzenia mieszkalne, a nawet faktyczne wykorzystywanie go [pawilonu] jako budynku mieszkalnego nie może przekreślać celu zabudowy nieruchomości, dla jakiego została zrealizowana i w jakim, zgodnie z prawem, może być użytkowana.”

Sygnatura:      I OSK 1242/10    
Tagi: akt notarialny, decyzja administracyjna, nieruchomość, sąd administracyjny, Sąd Najwyższy, użytkowanie wieczyste, własność
Autor: K.CH.
Data: 07 lipca 2011