· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nowa procedura odwoławcza

    Procedura będzie wykorzystywana tylko w sądzie  II instancji, jej celem jest odciążenie Sądu Najwyższego, który często rozpatrywał błahe sprawy formalistyczne. Obecnie te kompetencje będzie miał sąd, który orzeka w drugiej instancji.

   Do właściwości SN nadal będą należały niektóre zagadnienia prawne, które zdaniem autorów nowej procedury winne być rozpatrywane przez sędziów nie powiązanych z poprzednim składem. SN będzie nadal decydował o: oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego, w sprawie skazania na grzywnę: świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz innego uczestnika rozprawy, od zarządzenia przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia.

    Wymienione zmiany dotyczą procedury cywilnej i są skutkiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 38/09.
Tagi: procedura odwoławcza, przymusowe doprowadzenie, Sąd Najwyższy, wyłączenie sędziego
Autor: K.CH.
Data: 20 lipca 2011