· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Surowsza dyscyplina w finansach publicznych

    Zmiany do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zakładają  nie tylko zaostrzenie kar, ale też rozszerzenie kręgu osób podlegających odpowiedzialności. Do tego katalogu dołączone zostały takie stanowiska jak np. pełniącego obowiązki kierownika jednostki budżetowej, dyrektora finansowego sądu czy dyrektorów generalnych instytucji publicznych. Co więcej odpowiadać za naruszenia będą również osoby związane z zamówieniami publicznymi np. pełnomocnicy do tych spraw. Minister Finansów zaostrzył również odpowiedzialność dla osób, których działania powodują niegospodarność i nadużycia w procesie przyznawania dotacji i poręczeń z budżetu środków europejskich.

    Nowelizacja wprowadza także większe obowiązki sprawozdawcze i kontrolne. Jako przykład zmian podaję się naruszenie polegające na zaniechaniu przez głównego księgowego jednostki wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym, jeśli jego skutkiem byłby wydatek lub zobowiązanie wykraczające poza ten plan.

    Rządowy projekt znosi również podział na umyślne i nieumyślne naruszenia dyscypliny. Nowela zakłada, że wysokość kary będzie uzależniona od oceny skutków i stopnia naruszenia, dodatkowym elementem ocennym będą motyw i sposób działania. W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że zmiany w sposobie karania mają lepiej odzwierciedlać skalę przewinienia, a wysokość kar ma być bardziej odczuwalna dla karanych. Z drugiej strony RM obniżyła dolną granicę kary z miesięcznej pensji do ćwierci miesięcznej pensji.

    Kompetencja do karania pozostanie we właściwości komisji dyscyplinarnych, działających przy organach administracji publicznej.
Tagi: administracja publiczna, dotacje, komisje dyscyplinarne, nadużycia, poręczenia, Rada Ministrów, zamówienia publiczne
Autor: K.CH.
Data: 21 lipca 2011