· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nowy, ciekawy podręcznik prawa.


 Wiesław L. Nowak, Wybrane zagadnienia wiedzy o Prawie, C.H. Beck. Warszawa 2010

      Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów w zakresie  administracji. Niemniej jednak będzie również bardzo przydatny  dla studentów innych studiów, jak również dla przeciętnego
obywatela, który ma do czynienia z prawem choćby z tytułu prowadzenia własnej firmy.
      Zawarto w nim podstawowe pojęcia i problemy prawne istotne dla rozumienia i stosowania  norm prawa. W przypadku studentów  opanowanie  tych  pojęć  i  instytucji  prawa  przyczyni    się  do  szybszego  przyswojenia  wiedzy  uzyskanej  podczas  
wykładów.  Autor,  mając     na  uwadze  dość  obszerną  literaturę  na  temat  prawa,  z  rozmysłem  przedstawił  jedynie    wybrane zagadnienia, które stanowią podstawową wiedzę o prawie głównie administracyjnym dla studentów szkół wyższych.
      Opracowanie ma charakter materiału ogólnego, a zarazem pomocniczego, którego treści wskazują problemy do głębszego  studiowania  przez  studentów,  ale  będzie  również  przydatny  dla  każdego  obywatela,  przyczyniając  się  do  zrozumienia  istoty  prawa i jego  funkcji w demokratycznym państwie prawnym. Poznanie podstawowych pojęć, instytucji i organów oraz zakresu  zadań  realizowanych  przez  wybrane  działy  administracji  rządowej  przyczyni  się  do  wzrostu  kultury  prawnej  i  właściwego  
zrozumienia treści stosunków prawnych i aktów prawnych, w tym normatywnych i nienormatywnych.
      Opracowanie nie obejmuje pełnej wiedzy prawniczej, a jedynie jej wybrane elementy. Zdaniem Autora są to najważniejsze jej  składniki,  niezbędne  dla  pojmowania  prawa   przez  każdego  wykształconego  człowieka,  a  w  szczególności  –     absolwenta
prawniczej   uczelni  wyższej.  W  podręczniku  zamieszczono  podstawowe  pojęcia  i  instytucje  prawa,  oraz   elementy   prawa konstytucyjnego,     wybrane    zagadnienia   prawa   administracyjnego,   ogólną   charakterystykę   prawa   urzędniczego,   w   tym  urzędników państwowych, służby  cywilnej i pracowników samorządowych. Zaakcentowano także wybrane zagadnienia prawa Unii   Europejskiej.   Najwięcej    miejsca   poświęcono     zagadnieniom    ogólnym     prawa   administracyjnego      oraz  dokonano charakterystyki wybranych działów administracji rządowej.
      Wskazano  także  rolę,  jaką  spełniają  te  działy  w  wypełnianiu  funkcji  państwa  i  realizacji zadań  publicznych.  Wiedza zawarta w niniejszym opracowaniu stanowi jedynie przyczynek do szczegółowych dociekać z poszczególnych dziedzin prawa z  
ukierunkowaniem na określoną misję i profil kształcenia uczelni. Autor zdaje sobie sprawę, że opracowanie zawiera pewne uchybienia, stąd będzie wdzięczny Czytelnikom za ich wskazanie. Pozwoli to na uniknięcie ich w przyszłości i udoskonalenie
kolejnych wydań. Opracowanie obejmuje stan prawny na dzień 1.9.2010 r.
Tagi: akty prawne, kultura prawna, normy prawne, podręczniki prawa, prawo administracyjne, prawo urzędnicze
Autor: Wiesław L. Nowak
Data: 28 lipca 2011