· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Inicjatywa w rękach obywateli


                                                 Inicjatywa po 12 latach

    Podstawę prawną do zgłaszania projektów ustaw przez obywateli stanowi art. 118 ustęp 2 Konstytucji RP. Dzięki  normom wynikającym z tego przepisu 100 tysięcy lub więcej obywateli RP może zgłosić projekt ustawy do Sejmu. Sejm, poprzez komisje sejmowe, ma obowiązek zbadać projekt, ale nie musi oddać go pod głosowanie. W praktyce stosowanie inicjatywy obywatelskiej stało się możliwe dopiero w 1999 roku, kiedy sejm uchwalił ustawę o wykonaniu inicjatywy obywatelskiej. Od tego czasu 40 razy zgłoszono projekt obywatelski, który uzyskał wymaganą liczbę głosów. Do 1 czytania trafiła niecała połowa, a poparcie posłów uzyskało jedynie 9 projektów aktów ustawodawczych.

    W obecnej kadencji zgłoszono 15 projektów obywatelskich (rekord od powstania instytucji), z czego uchwalono jedynie 2 ustawy. 5 projektów odrzucono – jeden już w komisji ze względów na braki formalno-materialne, a cztery w pierwszym czytaniu. czyli ze względów politycznych. Pozostałe projekty nadal są przedmiotem pracy komisji sejmowych. 2. miejsce pod względem popularności zdobyła inicjatywa „Solidarności” związana z podniesieniem płacy minimalnej, którą poparło 300 tysięcy osób, na pierwszym miejscu plasuję się projekt ustawy o ochronie życia ludzkiego – 600 tys. podpisów!

                                                   Inicjatywa grup interesów

   Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest najchętniej wykorzystywana przez związki zawodowe i grupy przedsiębiorców. Najlepszym przykładem dobrze przygotowanej i dobrze lobbowanej inicjatywy jest reforma wynagrodzeń nauczycieli przeforsowana przez ZNP. Sukces osiągnęli także aptekarze, którzy zmienili ustawę prawo farmaceutyczne i zasady refundacji z NFZ oraz przedsiębiorcy zajmujący się handlem odzieżą używaną.

    Projekty dotyczące kwestii politycznych i  światopoglądowych zdobywają duże poparcie, ale rzadko zostają uchwalone.  Do tej kategorii zaliczają się m.in. wprowadzenie parytetu mężczyzn i kobiet na listach wyborczych do parlamentu i samorządu czy wcześniej wspomniana propozycja całkowitej ochrony życia ludzkiego od poczęcia, którą poparło 600 tys. osób. Innym przykładem jest również odrzucony przez posłów projekt zakazu stosowania zapłodnienia in vitro.
Tagi: demokracja bezpośrednia, grupy interesów, inicjatywa ustawodawcza, lobbing, projekty obywatelskie
Autor: K.CH.
Data: 29 lipca 2011