· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Akta widmo

    Biurokracja organów administracji publicznej i organów władz naczelnych jest powszechnie znanym faktem. Najczęściej dotyczy ona urzędów na poziomie gminnym i powiatowym, w których natłok interesantów i często skomplikowane przepisy prowadzą do wydłużania terminów, wydawania błędnych pod względem formalnym decyzji i problemów z wydawaniem zaświadczeń. Dane statystyczne z polskich sądów powszechnych ukazują, że problem dotyczy również i tych instytucji...

    W 2010 roku sekretariaty sądów powszechnych, przede wszystkim wydziałów cywilnych, zagubiły lub zniszczyły ponad 320 akt. Akta w przykładowej sprawie cywilnej zajmują co najmniej 2 teczki – dokumenty stron sprawy (pozwy, odpowiedzi, wnioski dodatkowe, opinie biegłych etc.) i dokumenty tworzone przez sam sąd (decyzje i postanowienia sądu, wyrok wraz z uzasadnieniem, stenogramy z posiedzeń itp.) Sprawę, w której zgromadzono 150 stron maszynopisu można uznać za sprawę „lekką“. Oznacza to, że sądy w jednym roku zgubiły co najmniej 50 tysięcy stron akt czyli razem z teczkami prawie tonę papieru (sic!).

    Pierwsze miejsce w rankingu zagubionych dokumentów zajmuje apelacja poznańska, z której wyparowało 91 akt. Sędziowie tłumaczą ten stan brakiem wystarczającej powierzchni przeznaczonej do magazynowania akt. Miejsce archiwizowania akt regulowane jest wieloma przepisami i musi spełnić wysokie wymagania techniczne. Jako kolejny powód podają braki kadrowe i lokalowe sekretariatów wydziałów cywilnych.

    Akta w sprawach toczących się przed sądami powinny być z urzędu odtworzone w najkrótszym możliwym terminie. Takiej zasady nie ma w Kodeksie postępowania administracyjnego – akta zagubione przez organ administracji publicznej w razie braku chęci urzędników do odtworzenia są zagubione na zawsze i bezpowrotnie.

    Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wzywał MSWiA do stworzenia odpowiednich przepisów gwarantujących stronom postępowania bezpieczeństwo obrotu dokumentów, ale do tej pory ministerstwo nie stworzyło projektu odpowiedniej nowelizacji. Jedyną nadzieją jest przejście na akta elektroniczne, gromadzone na centralnych serwerach znajdujących się poza urzędami. .
Tagi: administracja publiczna, cywilne wydziały sądu, RPO, sąd apelacyjny, sąd powszechny
Autor: K.CH.
Data: 09 sierpnia 2011