· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

VAT od udziałów – 7 miesięcy pomyłki

    Podatnicy mieli wątpliwości co do pewności obrotu niektórymi dobrami ze względu na niejasną sytuację podatkową. Jedne z większych problemów były związane z dokonywaniem transakcji udziałami (np. sprzedając udziały lub pośrednicząc w takiej sprzedaży). Przepisy obowiązujące do końca 2010 r. traktowały usługi, których przedmiotem były udziały, jako zwolnione z VAT. Takie unormowanie było zgodne z Dyrektywą VAT 112.

    Przepisy wymienionej Dyrektywy wskazują, że zwolnione z VAT są m. in. usługi, łącznie z pośrednictwem, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach lub związkach. Zmiana ustawy o VAT, która zaczęła obowiązywać z początkiem tego roku zmieniła tę zasadę i nałożyła stawkę podatkową na pośrednictwo w obrocie udziałami i akcjami. Zarówno praktycy jak i doktryna stali na stanowisku, że taki zapis narusza prawo unijne.

    Ustawodawca jednak postanowił raz jeszcze „naprawić” prawo. Wraz z nowelizacją tzw. rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT stan prawy w omawianej kwestii powrócił do pierwotnego. Z aktualnego brzmienia przepisu wynika, że nie są objęte podatkiem od towarów i usług, usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach i innych podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną (z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów lub zarządzania nimi).

    Zmiana  do rozporządzenia przewiduje nie tylko powrót do stawki z 2010 r., ale również zwalnia z podatku od usług, których przedmiotem były udziały i które zostały wykonane w okresie od 1 stycznia 2011 r. Takie unormowanie z jednej strony ma wskazywać na to, że prawodawca przyznaję się do błędu, a z drugiej strony pragnąc uniknąć fali pozwów już zabezpiecza się poprzez stworzenie tzw. wakacji podatkowych z mocą retrospektywną.

    Wszyscy podatnicy, którzy z początkiem tego roku nie zauważyli pomyłki ustawodawcy lub zidentyfikowali ją, ale zdecydowali się nadal korzystać ze zwolnienia, licząc się ze sporem z urzędem skarbowym lub organami kontroli skarbowej, mogą teraz bez problemu obronić swoją argumentacje. Ich rozliczenia w powyższym zakresie nie powinny być kwestionowane. Najnowsza nowelizacja potwierdza, że od początku tego roku, mimo wyłączenia w ustawie o VAT zwolnienia w zakresie transakcji, których przedmiotem są udziały, podatnicy mogli stosować stawkę VAT zw.

    Podsumowując kwestię podatku od udziałów i pośrednictwa w obrocie udziałami należy być z jednej strony zadowolonym, że Minister Finansów nie trwał w błędzie i wprowadził zmiany do rozporządzenia. Z drugiej strony bardzo niepomyślne dla bezpieczeństwa obrotu prawnego jest wprowadzanie zmian do prawa, które w sposób oczywisty stoją w sprzeczności z nadrzędnym prawem unijnym. Takie działania narażają nie tylko podatników na dodatkowe koszty (ekspertyzy prawne, problemy z audytem u osób prawnych etc.), ale również stanowią zagrożenie dla budżetu państwa, który może zostać „zasypany” pozwami o odszkodowanie na gruncie prawa cywilnego. Co więcej tego rodzaju decyzje zmniejszają zaufanie podmiotów prawa do samego prawodawcy i wręcz zmuszają do obchodzenia prawa podatkowego, co w długoletnim efekcie diametralnie zmniejsza kulturę prawną w Polsce.
Tagi: ekspertyza prawna, Minister Finansów, podatnik, prawo unijne, stawka podatkowa, transakcje udziałami, VAT
Autor: K.CH.
Data: 10 sierpnia 2011