· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Kręte drogi do ustawy deweloperskiej

   Od trzech kadencji parlamentarzyści i rząd próbują wprowadzić ustawę o umowie deweloperskiej i działalności deweloperów budowlanych. Niestety do tej pory nie udało się tej ustawy wprowadzić, jednak jak podaję dzisiejsza Gazeta Wyborcza oraz PAP wszystko wskazuję na to, że ustawa zostanie „przepchnięta“ jeszcze przed wyborami.

   Obecnie działalność deweloperów objęta jest podobnymi regulacjami co prowadzenie sklepu internetowego czy małej firmy remontowej. Deweloperzy nie mają obowiązku spełniania dodatkowych wymagań finansowych, a ich relacje z klientem, najczęściej osobą fizyczną, są przedmiotem umowy cywilnoprawnej najczęściej w całości stworzonej przez samą firmę deweloperską. Jedyną instytucją, która stoi na straży interesów osób kupujących mieszkania jest UOKiK, który w swym rejestrze klauzul niedozwolonych zawierał ponad 500 regulacji odnoszących się do firm budujących nieruchomości na swoim gruncie za nie swoje pieniądze.

    Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, który nie posiada ustawy regulującej działalność deweloperów. Do wprowadzenia stosownej ustawy wezwał Trybunał Konstytucyjny, który zaalarmował rząd brakiem odpowiedniej ochrony klientów firm deweloperskich. W sentencji do postanowienia S 3/10, Ts 88/08 TK można przeczytać: „stwierdziwszy istnienie luki prawnej, której usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, zasygnalizować Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kwestii regulacji stosunków między stronami umowy deweloperskiej w celu zapewnienia ochrony praw nabywców mieszkań“. Lektura postanowienia daje dobry obraz rzeczywistości w jakiej znajduję się klient firmy deweloperskiej – jego pozycję można bardziej porównać do stosunku prawno-administracyjnego niż cywilnoprawnego. Jest on niemal całkowicie zdany na dewelopera, a w przypadku jego bankructwa niemal pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw do nieruchomości. Tymczasem jak można przeczytać w cytowanym wyżej postanowieniu stosowne ustawy istnieją w krajach zachodnioeuropejskich już od przełomu lat 50 i 60.  Uzasadnienie do wyroku zawiera przykładu stanów prawnych w największych krajach UE: „We Francji już od 1954 r. obowiązuje regulacja, zgodnie z którą deweloper może finansować inwestycję ze środków klientów po uprzednim przeniesieniu na nich udziału we własności gruntu, na którym ma powstać inwestycja. W Niemczech deweloperowi wolno przyjmować zaliczki tylko wraz z postępem inwestycji. Klienci wpłacają pieniądze na rachunek powierniczy w banku, a dzięki gwarancji bankowej mają pewność, że odzyskają wpłacone zaliczki w razie niepowodzenia inwestycji. Natomiast w Danii i Szwecji zakazana jest sprzedaż mieszkań w inwestycji, która dopiero się rozpoczęła .Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: bankructwo, deweloper, inicjatywa ustawodawcza, Marszałek Sejmu, sentencja, Trybunał Konstytucyjny, umowa cywilno-prawna, UOKiK, zaliczka
Autor: K.CH.
Data: 31 sierpnia 2011