· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Podsumowanie VI kadencji Sejmu

  Dobiegająca końca VI kadencja Sejmu, która rozpoczęła swoje prace 5 listopada 2007 roku była najbardziej owocną pod względem aktów ustawodawczych kadencją, od początku III RP. Duży wpływ na rekordową liczbę uchwalonych ustaw – 953 sztuki miała Unia Europejska. Proces transpozycji prawa UE do porządku krajowego spowodował, że posłowie musieli pracować szybciej.

    W dobiegającej końca kadencji odbyło się 100 posiedzeń plenarnych. W czasie tych posiedzeń posłowie uchwalili 953 ustawy w tym te najważniejsze, które dotyczą zmiany działania systemu emerytalnego, reformujące struktury polskiej wojskowości czy zmianę organizacji i finansowania szkolnictwa wyższego. Niewątpliwie bardzo istotną ustawą była też ustawa z 2009 roku o finansach publicznych, która konsoliduje sektor publiczny i likwiduje niektóre jednostki budżetowe jak np. gospodarstwa pomocnicze.

     Posłowie PO chwalą się takimi aktami jak: ustawa deregulacyjna, kodeks wyborczy (w dużej części zakwestionowany orzeczeniem TK) czy zestaw ustaw reformujący państwową służbę zdrowia. Jednak opozycja wcale nie jest zachwycona wynikami VI kadencji i rekordową liczbę ustaw określa jako inflację prawa. Zdaniem posłów PiS nowo wprowadzone ustawy w dużej mierze są złej jakości i powodują destabilizację krajowego systemu prawnego.

     Zdumiewająca liczba nowych aktów ustawodawczych jest w niemal 60% jest rezultatem obowiązków wynikających z traktatów akcesyjnych UE. Zgodnie z umowami akcesyjnymi, traktatem o UE i o funkcjonowaniu UE Polska ma obowiązek we wskazanym terminie implementować akty prawa UE, w szczególności dyrektywy wydawana wspólnie przez Parlament Europejski oraz Radę. Nie wprowadzenie na czas odpowiednich regulacji może skutkować skargą o niewykonanie zobowiązań traktatowych przez Państwo Członkowskie co często wiąże się z wysokimi karami finansowymi w postaci jednorazowej opłaty lub ryczałtu na środki UE. O karze decyduję Trybunał Sprawiedliwości UE na wniosek Komisji Europejskiej. W przypadku gdy brak działalności państwowych organów prawodawczych wywiera negatywne skutki dla osób prywatnych mogą one wystąpić wobec Skarbu Państwa ze skargą odszkodowawczą.

     Podsumowując w VI, pełnej 4-letniej kadencji Sejmu wniesiono ponad 1500 projektów ustaw. 60% z nich przybrało formę ustawy z czego większość stanowi transpozycję prawa UE. Posłowie zebrali się na 100 posiedzeniach plenarnych – 99 zwyczajnych i 1 nadzwyczajnym, w czasie których uchwalili 953 ustawy.
Tagi: akty prawne, finanse publiczne, kodeks wyborczy, organy prawodawcze, Sejm, Skarb Państwa
Autor: K.CH.
Data: 20 września 2011