· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

NSA: trudna sytuacja materialna może zmniejszczyć należność

     Naczelny Sąd Administracyjny w prawomocnym wyroku stwierdził, że na urzędnikach skarbówki ciąży obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu umorzenia podatku, gdy zwraca się z taką prośbą podatnik. Orzeczenie NSA zabrania prowadzenia tej czynności w sposób automatyczny.

     W sprawie o sygnaturze II FSK 659/10 sędziowie rozpoznawali sprawę samotnej matki, wychowującej pięcioro dzieci i nie otrzymującej dochodów ze stosunku pracy lub innej działalności osobistej. Ta osoba zwróciła się z wnioskiem o umorzenie jej zobowiązań wobec urzędu skarbowego, które pochodziły z przed paru lat, kiedy prowadziła działalność gospodarczą. We wniosku opisała swoją sytuację materialną oświadczając, że nie posiada żadnego majątku, a wraz z dziećmi mieszka w domu swoich rodziców. Obecna jej sytuacja rodzinna, mieszkaniowa i finansowa nie pozwala na zaspokojenie żądań fiskusa.

     Urzędnicy fiskusa odmówili umorzenia należności bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie sprawdzili podstawowych faktów dotyczących podatnika: ani tego, czy podatnik oświadczył prawdę, ani tego  czy zapłata podatku rzeczywiście zagrażałaby egzystencji podatnika oraz jej dzieci.

      NSA stwierdził, że dyskrecjonalny charakter decyzji o umorzeniu nie określa katalogu czynności, których urzędnicy powinni się podjąć to jednak nie mogą oni wydawać decyzji bez analizy sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy. Tym samym decyzja urzędu skarbowego została uznana za nielegalną, a wyrok WSA został utrzymany w mocy.
Tagi: fiskus, NSA, prawomocny wyrok, sygnatura, sygnatura II FSK 659/10, umorzenie, urząd skarbowy
Autor: K.CH.
Data: 21 września 2011