· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Testamenty rejestrowane

            Na 5 października Krajowa Rada Notarialna zapowiedziała uruchomienie Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT). Rejestr ma mieć charakter niejawny i dobrowolny, jego funkcją będzie wskazywanie miejsca przechowywania i daty utworzenia testamentu.

            Pomysł KRN zyskał poparcie Ministerstwa Sprawiedliwości, minister Kwiatkowski opisał go jako projekt „od dawna oczekiwany” i „zwiększający bezpieczeństwo realizacji woli spadkodawców”, co więcej MS wstępnie nakreśliło potrzebę obligatoryjnego stosowania NORT i umieszczenia właściwych regulacji w aktach prawnych prawa cywilnego. System NORT ma zostać włączony do Europejskiego Stowarzyszenia Rejestrów Testamentów, co zdaniem twórców, ma znacznie przyśpieszyć podział masy spadkowej i obejmowanie kolejnych elementów masy spadkowej.

            Rejestr ma obecnie działać na zasadach dobrowolności, niejawności i nieodpłatności. Ten ostatni element będzie się stosował jedynie wobec testatora, spadkobiercy będą musieli już zapłacić 150 złotych za każdą informację. Za życia testator będzie miał szansę zawrzeć w NORT wzmiankę o dacie spisania i lokalizacji swojej ostatniej woli, w systemie nie będzie treści testamentu. Do jego śmierci informacje pozostaną tajne. Po śmierci rodzina będzie mogła u notariusza uzyskać informację z NORT tzn. czy testament istnieje, a jeżeli tak to kiedy pochodzi i gdzie się znajduję. Bez względu na wynik petent będzie musiał zapłacić 150 złotych za usługę. Notariusz wystawi po opłaceniu krótką informację na temat obecnego stanu NORT.

            Nie wiadomo jako wagę będzie przykładał sąd do Informacji z NORT czy w razie pojawienia się nowego testamentu wiążący będzie ten NORT. Nie wiadomo również czy gdy spadkobiercy nie będą chcieli płacić notariuszom to czy opłatę poniesie sąd. KRN nie planuję udzielania zniżek lub zwolnień nieletnim oraz osobom w najcięższej sytuacji materialnej. Pomysł KRN ma przyspieszać proces spadkobrania i postępowanie przed sądami cywilnymi, ale w istocie jest komercjalną bazą danych, która zatwierdzana jest pieczęcią notarialną, czyli dokumentem mocy urzędowej.

Notariusze prognozują też, że ilość tworzonych w kancelariach notarialnych testamentów wzrośnie po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego (X.2011) wprowadzającego zapis windykacyjny. W związku ze zmianą w KC pojawi się możliwość łatwiejszego i bardziej elastycznego  niż obecnie dysponowania majątkiem spadkowym i zapisania konkretnych składników majątku konkretnym spadkobiercom. Obecnie prawo pozwala zapisać majątek spadkobiercom w całości lub części w procentach lub częściach idealnych. Później jednak spadkobiercy muszą wnieść do sądu sprawę o nabycie spadku i samodzielnie lub za pomocą wyroku Sądu ustalać podział masy spadkowej. Aby ograniczyć przypadki, w których wystąpią wątpliwości dotyczące wskazania i jego wykładni, zmiana w KC dopuściła posłużenie się zapisem windykacyjnym tylko w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego.

Przygotowania do utworzenia przez KRN rejestru testamentów dwa lata. Od 2009 r. funkcjonuje już natomiast Internetowy Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Odnotowano w nim w ciągu dwóch lat blisko 120 tys. aktów poświadczenia dziedziczenia. Rozważanie jest też uruchomienie kolejnych rejestrów - pełnomocnictw notarialnych i małżeńskich umów majątkowych.
Tagi: Kodeks cywilny, KRN, normy moralne, pełnomocnictwo, testament, testator, umowa majątkowa
Autor: K.CH.
Data: 30 września 2011