· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

ETS: Polska wdrażając prawo UE narusza Traktat

       Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym orzekł, że Polska nie wypełnia zobowiązań traktatowych przez niewdrożenie dyrektywy dotyczącej homologacji udzielanej samochodom ciężarowym i podzespołom używanym do produkcji i serwisowania tych pojazdów.

       Skarga o niewykonanie zobowiązań traktatowych przez Państwo Członkowskie została zgłoszona do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z inicjatywy Komisji Europejskiej (zwykły tryb) w sierpniu 2010 roku. Wyrok Trybunału ma charakter deklaratoryjny – nie wyznacza jeszcze kary finansowej wobec Polski.

       Polski pełnomocnik stanął na stanowisku, że normy w dyrektywie nie mają charakteru erga omnes i ius cogens – ich wdrożenie jest dobrowolne, a część norm nie jest adresowana do Państw Członkowskich. Te argumenty zostały oparte na tezie, że normy miały głównie charakter techniczny, a więc jedynie uzupełniający a nie kreujący nowe prawa i obowiązki. Sędziowie jednak nie zgodzili się z taką linią obrony i wskazali na podstawowy cel dyrektywy, jako aktu prawnego, który polega na harmonizacji. Rezultatem transpozycji dyrektywy ma być wzrost konkurencyjności i ułatwienie procedur. W wyroku Sędziowie podkreślili, że Państwa Członkowskie są zobowiązane do podejmowania wszelkich niezbędnych działań do zapewnienia pełnej skuteczności dyrektywy, zgodnie z celem, któremu ona służy.

       Co więcej ETS wskazał, że Polska nie współpracowała w tej kwestii z Instytucjami UE, przede wszystkim KE, przez nieudzielanie informacji o stanie prawnym we właściwym czasie. Już w trakcie trybu sądowego okazało się, że władze ustawodawcze dokonały jednak transpozycji, ale nie zawiadomiły o tym KE. Brak informacji o stanie prawnym i procesie implementacji został uznany za niewykonanie zobowiązań traktatowych.
Tagi: dyrektywy, ETS, prawa i obowiązki, procedury, wyrok, zobowiązania traktatowe
Autor: K.CH.
Data: 01 listopada 2011