· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Dla policji aplikant jak adwokat

      W amerykańskich filmach mordercy trzymają najważniejsze dowody w kancelarii swojego adwokata. W praktyce prawa  podczas przeszukania biur, ostatnim zabezpieczeniem przed UOKiK jest oświadczenie, że pewne dokumenty należą do prawnika-rezydenta. Wszystko dlatego, że dokumenty używane w sprawie przez adwokata lub radę objęte są zasadą nietykalności przez organy publiczne. Jak stwierdził Sąd Najwyższy dotyczy to też osób odbywających aplikacje. SN wyraził taką opinię, wcześniej już występującą w orzecznictwie w postanowieniu z 26 października 2011 roku, sprawa nosi sygnaturę I KZP 12/11.

     Postanowienie wynika z pytania prawnego zadanego przez sąd rejonowy. Sędzia w sprawie nie był przekonany czy aplikant wypełnia definicję obrońcy. Kontrowersje przyniósł art. 225 Kodeksu Postępowania Karnego. Przepis stwierdza, że organ prowadzący przeszukanie nie prawa zatrzymania lub wglądu do dokumentów związanych z funkcją obrońcy. W przypadku gdy osoba nie będąca obrońcą stwierdza, że dokumenty związane są z obroną podejrzanych i oskarżonych ostateczna decyzja należy do Sądu.

     W omawianej sprawie sąd rejonowy upewniał się czy oświadczenie aplikanta adwokackiego jest równoważne temu pochodzącego od obrońcy. Z jednej strony adwokatem (obrońcą w sprawach karnych) może być jedynie osoba wpisana na listę adwokatów, z drugiej zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze aplikant ma prawo stawać przed sądem.

    O tej ważnej regule przypomniał Sąd Najwyższy. Zajmował się on pytaniem sądu rejonowego, który nie był pewny, czy aplikant adwokacki jest obrońcą w rozumieniu art. 225 par. 3 k.p.k. Wynika z niego, że w razie przeszukania u obrońcy lub innej osoby może ona oświadczyć, że znalezione pisma lub inne dokumenty obejmują okoliczności związane z wykonywaniem funkcji obrońcy. Wtedy organ musi pozostawić te dokumenty bez zapoznawania się z ich treścią lub wyglądem. Jeżeli oświadczenie osoby nie będącej obrońcą budzi wątpliwości, funkcjonariusze mogą zabezpieczyć dokumenty i przekazać je do sądu. Ten decyduje, czy są one objęte tajemnicą. Jak wskazał SN Artykuł 77 ustawy przewiduje wprost możliwość upoważnienia aplikanta po odbyciu 6 miesięcy aplikacji do zastępowania adwokata m.in. przed sądem rejonowym. Takie zastępstwo może obejmować wszystkie funkcje i czynności, do których uprawniony jest adwokat. Wraz z przyjęciem upoważnienia aplikant przejmuje więc status strażnika tajemnicy obrończej.
Tagi: adwokat, aplikacja adwokacka, aplikant, orzecznictwo, SN, sygnatura
Autor: K.CH.
Data: 09 listopada 2011