· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Obrońca dla sprawców wykroczeń

     Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prokurator Generalny uważają, ze  niektóre przepisy Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń są niezgodne z Konstytucją. Instytucje zwróciły się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów z normami konstytucyjnymi. Stanowisko Prokuratora Generalnego i RPO w dużej części popiera też Sejm.

    Za niezgodny RPO i PG uważają przepis z art. 4 KPwSW, w którym ustawodawca stwierdził, że prawo do obrońcy przysługuję obwinionemu. Tymczasem osoba podejrzana pozostaje bez prawa do obrońcy. Zdaniem RPO prof. Ireny Lipowicz podczas postępowania policyjnego i prokuratorskiego w sprawach o wykroczenia mają czynności, które silnie ingerują w sferę wolności i praw zagwarantowanych na poziomie konstytucyjnym. Zdaniem rzecznik podejrzany, będący poddany czynnościom wyjaśniającym, zasługuje na prawo obrony praw podstawowych . Takie prawo gwarantuje art. 42 ust. 2 Konstytucji:  „Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu”.

   Na podobnym stanowisku stoi PG, która w swym oświadczeniu wskazała, że: "Postępowanie w sprawach o wykroczenia nie zawsze jest na tyle proste, iż przeciętny obywatel bez fachowej pomocy może skutecznie przedstawiać argumenty na swoją obronę, nawet wtedy, gdy korzysta on z instrukcji prawnika nie występującego w postępowaniu". Kolejnym przykładem ograniczania praw konstytucyjnych, zdaniem PG, jest badanie poczytalności podejrzanego. W tej czynności uczestniczy biegły psychiatra oraz prokurator, ale podejrzany-badany nie ma możliwości skorzystania z obrońcy z urzędu. Kolejnym przykładem ograniczania praw podejrzanego jest zakaz wglądu do akt sprawy przez podejrzanego.

    Zdaniem Sejmu, który podjął stosowną uchwałę, pozbawienie prawa do obrońcy jest zdecydowanym ograniczaniem praw konstytucyjnych i poruszany zapis powinien ulec zmianie. Sejm natomiast jest przeciwny jawności akt osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia. Przepisy dotyczące wykroczeń, zdaniem posłów, nie są objęte sankcją aresztu tymczasowego i w związku z tym ujawnianie akt podczas postępowania wyjaśniającego byłoby niepotrzebnym utrudnieniem.

 

 
Tagi: podejrzany, prawo do obrony, Prokurator Generalny, RPO, wykroczenie
Autor: K.CH.
Data: 10 listopada 2011