· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Budżet: 4 miesiące od kiedy?

     Zgodnie z art. 225 Konstytucji jeżeli Prezydent nie otrzyma ustawy budżetowej w przeciągu 4 miesięcy od jej przekazania do Sejmu przez rząd może on rozwiązać trwającą kadencje i rozpisać ponowne wybory. Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 został przekazany do Sejmu 29 września, a zatem termin do przekazania ustawy Prezydentowi powinien upłynąć 29 stycznia. Tymczasem posłowie koalicji rządowej już zapowiedzieli, że termin zostanie przesunięty.

                                        Zdaniem konstytucjonalistów

   Doktryna, w tym najbardziej uznani konstytucjonaliści jak prof. Winczorek oraz dr Piotrowski, stoją na stanowisku, że zasada dyskontynuacji prac Sejmu odnosi się również do ustawy budżetowej. Co za tym idzie projekt budżetu (w tym samym lub innym brzmieniu) powinien  zostać ponownie skierowany do Sejmu, a termin zacznie biec od nowa. Doktor Piotrowski wskazuje, że art. 225 tworzy jedynie uprawnienie dla Prezydenta, a nie obowiązek. Obecny rozkład sił politycznych w Polsce prowadzi do wniosku, że szansa by Bronisław Komorowski pragnął rozwiązać Sejm jest niemal zerowa. Dlatego problem terminów Konstytucyjnych w obecnym stanie politycznym jest głównie teoretyczny.

                                                 Praktycy nie są pewni…

   Również i praktycy nie widzą problemu w obecnej sytuacji, ale nie koniecznie popierają aplikację dyskontynuajcji prac do obecnej sytuacji. Zgodnie z art. 222 Rada Ministrów powinna najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. Zdaniem Elżbiety Suchockiej-Roguskiej, wieloletniej sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i autora wielu budżetów, "Konstytucja nie stanowi o tym, co się dzieje, jeżeli nowy rząd przesyła do Sejmu nowy budżet". Zdaniem minister sytuacja, w której liczy się termin z poprzedniej kadencji nie jest sytuacja pozytywna - "należałoby się jednak liczyć z tym, że terminy będą skrócone, co mogłoby wprowadzić dodatkowy ferment w Sejmie. Opozycja będzie podnosić, że nie ma czasu na zapoznanie się z projektem".

                                                                  Casus Belki

   Jako główne źródła prawa konstytucyjnego są wymieniane Konstytucja, ustawy oraz zwyczaj. Doktryna jasno wskazuję, że prawo konstytucyjne polega na źródłach poza ustawowych orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, ale też zasadach wynikających z praktyki. W 2005 roku rząd najpierw przedłożył projekt budżetu 30 IX 2005 roku, a następnie 19 IX już po wyborach parlamentarnych ponownie przedłożył projekt budżetu Marszałkowi Sejmu. Harmonogram prac nad budżetem przewidywał, że ustawa zostanie przesłana prezydentowi 19 lutego 2006 r. Ostatecznie poprawki Senatu głosowano w Sejmie dopiero 17 lutego 2006 r., a prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę pod koniec lutego 2006 r. Lech Kaczyński zdecydował się nie rozwiązywać kadencji Sejmu, mimo że rząd Belki nie był jego preferowaną opcją polityczną. Tym samym można uznać, że zasada dyskontunuacji, a przynajmniej wyniesienie jej z zasady analogii prawnej dotyczy również ustawy budżetowej i prawa budżetowego. Zgodnie z interpretacją ówczesnych prezydenckich prawników, projekt powinien być przekazany głowie państwa do 30 stycznia, a do 13 lutego Lech Kaczyński mógł zdecydować o skróceniu kadencji Sejmu. Spekulacje dotyczące tego co zrobi prezydent, trwały niemal do ostatniej chwili. 13 lutego 2006 r. wieczorem prezydent poinformował w telewizyjnym wystąpieniu, że nie skróci kadencji parlamentu.

                                                    Projekt zweryfikowany

   Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział niedawno przygotowanie trzech wariantów budżetu na 2012 rok, w zależności od trzech różnych założeń dotyczących wzrostu gospodarczego. Pierwszy wariant "umiarkowanego spowolnienia" w przyszłym roku zakłada wzrost PKB o 3,2 proc., zamiast 4 proc. jak zakładano dotychczas. Drugi wariant "średniego spowolnienia" zakłada wzrost PKB o 2,5 proc., a trzeci "wariant recesyjny" mówi o spadku PKB          o 1 proc. 

 
Tagi: budżet, Konstytucja RP, Sejm, Senat RP, Trybunał Konstytucyjny, ustawa budżetowa
Autor: K.CH.
Data: 25 listopada 2011