· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Kwotowa rewolaryzacja do TK?

            Expose premiera Donalda Tuska zawierało wiele propozycji ograniczenia deficytu finansów publicznych i zmniejszenia długu publicznego. Jedną z propozycji jest zmiana zasad rewaloryzacji.

            Obecnie rewaloryzacja rent i emerytur wyliczana jest procentowo. Co roku świadczenia zwiększane są o określoną stopę procentową np. na rok 2011 było to 2,45%. Model procentowy zapewniał wzrost proporcjonalny do realnej wysokości świadczenia. W podawanym przykładzie z obecnego roku osoba, której świadczenie wynosiło 1000 złotych dostała dodatkowe 24,5, podczas gdy emeryt otrzymujący świadczenie w wysokości 4000 zł w wyniku rewaloryzacji dostał 98 złotych.

            Proponowany model kwotowy zakłada, że każde świadczenie wzrośnie o tę samą kwotę bez względu na wysokość wypracowanego świadczenia. Rewaloryzacja kwotowa miałaby polegać na tym, że z jedna pula rewaloryzacyjna jest dzielona równo przez wszystkich beneficjentów. Skorzystać miałyby osoby otrzymujące najniższe świadczenia państwowe. W pozycji poszkodowanej znajdą się ci beneficjenci, którzy otrzymują wyższe emerytury i renty. Takie rozwiązanie ma przynieść oszczędności na poziomie niemal 3 miliardów złotych.

            Już teraz mówi się, że propozycja premiera jest niezgodna z konstytucją. Konstytucjonaliści wskazują na niezgodność z art. 32 Konstytucji, który wprowadza klauzulę generalną zakazu dyskryminacji i nakazu równego traktowania przez władze publiczne.

            W przypadku gdyby ustawa jednak przeszła przez Sejm każdy świadczeniobiorca ma prawo zaskarżenia decyzji ZUS o sposobie rewaloryzacji – najpierw w toku postępowania sądowego przed sądem powszechnym, a następnie może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego.
Tagi: beneficient, dyskryminacja, Konstytucja RP, rewaloryzacja, władze publiczne
Autor: K.CH.
Data: 28 listopada 2011