· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Pamiętaj o PIT!

     Termin składania PIT-ów mija dopiero w kwietniu przyszłego roku, ale rok podatkowy kończy się za miesiąc. Grudzień to ostatni moment by zastanowić się nad zmniejszeniem należnego podatku. Szczególną uwagę powinny wykazać te osoby, które obawiają się przejścia do wyższej skali podatkowej.

                                         Zbierz dokumentację

            Składając PIT nie trzeba dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów poza wypełnionym formularzem np. PIT-37. Jednak w razie kontroli podatnik ma obowiązek okazać dokumenty poświadczające jego przychody i koszty oraz wykazać podstawę do zastosowania ulg. Dlatego należy pamiętać o zbieraniu faktur za internet gdy korzystamy z odliczenia, zgrupowaniu PIT-11 jeżeli takie otrzymujemy oraz o odszukaniu PIT za poprzedni rok ponieważ formularz wymaga od nas wykazania kwoty przychody za rok poprzedni.

                                               Odlicz stratę

            Ustawa o PIT wskazuję, że można odliczyć stratę powstałą np. z prowadzenia działalności gospodarczej czy operacji kapitałowych (sprzedaż akcji lub jednostek uczestnictwa). Straty można odliczać do 5 lat w tył bez względu na to czy podatnik rozlicza się metodą ogólną czy podatkiem liniowym. Jeżeli twoja działalność gospodarcza przyniosła w 2010 roku 10 tysięcy złotych straty w 2011 możesz odliczyć od podatku 5 tysięcy.

            Zgodnie z ustawą straty z konkretnych źródeł liczy się oddzielnie. Nie można odejmować straty ze sprzedaży akcji od przychodu uzyskanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

                                        Skorzystaj z ulg i odliczeń

            Ulgi i odliczenia to wbrew pozorom bardzo istotny element tzw. optymalizacji podatkowej. Poprawne rozliczenie ulg pozwala efektywnie zmniejszyć należną kwotę podatku. Szczególnie istotne jest odliczanie ulg gdy grozi nam przejście do wyższej skali podatkowej (gdy zarobimy ponad 85 528 złotych). Poprawne zastosowanie odliczeń na Internet i wykazanie ulgi rodzinnej pozwoli podatnikowi wrócić z 32% podatku do 18%. Ulgę na dzieci mogą odliczać wyłącznie podatnicy osiągający dochody opodatkowane skalą podatkową. Obejmuje ona dzieci małoletnie, dzieci do 25 lat (uczące się) oraz niepełnosprawne bez względu na wiek. Odliczenie Internetu w wysokości 760, bez względu na realny koszt, przysługuje każdej osobie, która opłaca faktury za Internet (należy je zachować do ewentualnej kontroli. W przypadku małżeństwa można już odliczyć 1520 złotych.

                                             Rozlicz się mężem/żoną

            Małżeństwa mają prawo do wspólnego rozliczenia i złożenia jednego formularza PIT. Kwota uzyskanych przychodów jest dzielona między małżonków. Wspólne rozliczenie jest bardzo korzystne w sytuacji gdy jedna osoba uzyskuje wysokie dochody, a druga niska lub wcale. Ze wspólnego rozliczenia mogą skorzystać zarówno małżonkowie, którzy pobrali się kilka lat temu jak i osoby, które wstąpiły do związku małżeńskiego już w czasie roku podatkowego.

                                        Darowizny i ulga na krew

            Od podatku można odliczyć darowizny przekazane na cel społeczny w jakimkolwiek kraju UE. Maksymalnie można odliczyć 6% przychodu. Darowizna oprócz względów moralnych może przynieść podatnikowi faktyczny zysk – gdy jest on na skraju przekroczenia skali podatkowej 32%. Od 4 lat każdy kto honorowo oddaje krew ma prawo do ulgi podatkowej. W przypadku mężczyzn kwota wynosi maksymalnie 3601, a kobiet 3484 złote. Wysokość odliczenia zależy od ilości oddanej krwi.

                               Przekazanie deklaracji podatkowej

            Pamiętaj, że w tym roku możesz przekazać deklaracje za pomocą Internetu. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego w ramach ePUAP lub e-Urzędu Skarbowego. Pomocne mogą się okazać także serwisy typu book and go/bukigo, które stają się coraz popularniejsze i automatyzują wypełnienie formularzy PIT np. PIT-37 czy PIT-11 (wypełniany przez pracodawców na rzecz pracowników). Korzystając z ostatniego rozwiązania podatnik nie musi posiadać samodzielnego podpisu zaufanego, ponieważ korzysta wówczas z bezpiecznego podpisu serwisu, któremu wydaję pełnomocnictwo do czynności przesłania PIT. Jest to dobry sposób na ominięcie kolejek na poczcie lub w urzędzie.

 
Tagi: darowizna, odliczenia od podatku, PIT, rok podatkowy, strata, ulgi
Autor: K.CH.
Data: 02 grudnia 2011