· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Odwrócona hipoteka – czy to zadziała?

      Instytucja tzw. odwróconej hipoteki, polegająca na przeniesieniu własności do lokalu mieszkalnego z właściciela na inny podmiot w zamian za ustanowienie renty, budzi bardzo wiele kontrowersji. Krytycy podnoszą argumenty, że instytucja niszczy przyjęty porządek społeczny, zgodnie z którym osoby starsze (spadkodawcy) przekazują majątek osobom młodszym (spadkobiercom) tym samym wzmacniając finanse rodziny i przyczyniając się do polepszenia sytuacji materialnej, oraz społecznej osób, które właśnie zakładają lub już mają rodzinę z dziećmi. Majątek, który dotychczas pozostawał w rodzinie jest przenoszony na instytucje finansowe, często za cenę zupełnie niepropocjonalną do jego rzeczywistej wartości.

            Odwrócona hipoteka tworzy również inne problemy, które nie mają charakteru socjologicznego czy etycznego, ale stricte prawny. Problem występuje przy opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych z tego rodzaju źródła przychodu szczególnie gdy rodzina postanowi odkupić od instytucji świadczącej na rzecz dotychczasowego właściciela prawo do nieruchomości lub odsprzedać tej instytucji niespłacone prawo do nieruchomości.

            Największy problem pojawia się w sytuacji, którą ukazuje poniższy przykład. Pani X w ramach hipoteki odwróconej przenosi na bank przyszłe prawo własności do nieruchomości o wartości 1 000 000 w zamian za co bank zobowiązuje się wypłacić 600 000 złotych reny w comiesiecznych ratach w wysokości 2500 złotych (założenie, że Pani X pożyje około 20 lat). Pani X umiera po 5 latach, a bank zdązył wypłacić jedynie 150 000 złotych. Spadkobiercy pani X występują o wypłate zaległych 450 000 złotych.

            Spadkobiercy, którzy otrzymali zaległą kwotę będą musieli zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości w wysokości 19%. Zatem w przypadku przedstawionym w powyższym przykładzie będzie to prawie 90 000 tysięcy złotych. Co więcej gdyby spadkobiercy nie należeli do tzw. pierwszej grupy pokrewieństwa skazani byliby na podatek od czynności cywilnoprawnych.

            Zatem spadkobiercy osoby korzystającej z odwróconej hipoteki dostaną nie tylko mniejszy spadek, ale również powstanie związane z nieruchomością zobowiąznie podatkowe o dużej wysokości.

            Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt ustawy o tzw. hipotece odwróconej w uzasadnieniu wskazywało, że pewnym „pocieszeniem“ dla spadkobiercy-podatnika będzie możliwość odliczenia PCC od PIT. Jednak w większości przypadków spadkobiercy nie będą objęci PCC, a spadek o znacznej wartości otrzymany w czasie roku podatkowego może spowodować przeniesienie do wyższej stawki podatkowej tzn. Z 18% do 32%.

            Już teraz pojawiają się głosy, że jeżeli MF nie poprawi projektu odwrócona hipoteka stanie się martwą instytucją, ale może to lepiej?
Tagi: hipoteka, spadkobiercy, spadkodawcy, stawki podatkowe
Autor: K. Ch.
Data: 07 grudnia 2011