· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

KE: lepsza ochrona danych konieczna!

         Komisja Unii Europejskiej przyjęła projekt aktu prawnego, którego celem jest zwiększenie ochrony danych osobowych przez podmioty prywatne. Projekt rozporządzenia zakłada wysokie kary za nie przestrzeganie prawa ochrony informacji osobowych.

         Wśród propozycji znalazł się przepis, wedle którego przedsiębiorstwo łamiące prawo i nie wykazujące staranności w zabezpieczeniu danych osobowych klientów oraz kontrahentów będzie musiało zapłacić karę sięgającą nawet 5% rocznych obrotów.

         Projekt zawiera również propozycję by w razie wycieku danych (np. w skutek ataku hakerskiego) przedsiębiorca miał obowiązek zawiadamiać organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych. Przedsiębiorca miałby na to do 24 godzin, a obowiązek ciążyłby zarówno na ustawowych organach osoby prawnej, samym przedsiębiorcy (np. wspólnikach spółki cywilnej) jak i na administratorze danych osobowych. Zatem denuncjacja byłaby obowiązkiem pracowników.

         Projekt rozporządzenia zakłada również liberalizację rynku. Ułatwiony miałby zostać przepływ transgraniczny danych osobowych w ramach europejskiego obszaru gospodarczego. Obecnie większość państw członkowskich wymaga do tej czynności zgody organu odpowiedzialnego za regulację rynku danych osobowych. Ułatwiony ma zostać również przesył z krajami spoza UE, ale tylko w ramach przekazów jednostkowych, a nie stałego przesyłania danych osobowych.

         KE proponuje również stworzenie Europejskiej Rady ds. Danych Osobowych – organizacji, która przejęła by zadania krajowych inspektorów danych osobowych. Rozporządzenie, o ile zostanie zaakceptowane przez Parlament Europejski i Radę UE, będzie miało charakter kompletny i wyczerpujący – zastąpi lokalnie obowiązujące akty prawne regulujące przedmiotową materie. Prawo krajowe będzie dotyczyło jedynie procedury i ustroju organów lokalnych związanych z zapewnieniem stanowienia i przestrzegania prawa ochrony danych osobowych.

         Prawnicy zajmujący się ochroną danych osobowych, w tym dr Sibiga z PAN, chwalą projekt KE i uważają, że ujednolicenie tej dziedziny prawa jest konieczne, szczególnie w związku z rozwojem Internetu w tym portali społecznościowych, które operują w sposób ciągły ogromną ilością danych osobowych i przesyłają je codziennie między przedstawicielstwami w krajach a centralami.
Tagi: akty prawne, dane osobowe, osoba prawna, prawo krajowe, procedury, spółka cywilna
Autor: K.CH.
Data: 09 grudnia 2011