· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Fala (też) winą państwa.

          Precedensowy wyrok zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Sędziowie uznali, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom, które w ramach poboru trafiły do wojska. Sprawa dotyczyła zjawiska tzw. fali w wojsku, polegającej na maltretowaniu nowych poborowych przez żołnierzy zbliżających się do końca obowiązkowej służby.

            Sąd uznał, że Andrzej D., który doznał obrażeń w wyniku przewrócenia łóżka, na którym spał przez Kamila Ł. zasługuje na odszkodowanie oraz wypłatę renty.  Poszkodowany Andrzej D. pozwał w procesie cywilnym nie tylko żołnierza, który bezpośrednio wyrządził mu szkodę, ale również Skarb Państwa. W wyniku zachowania Kamila Ł. poszkodowany choruje na epilepsje oraz ma trudności z wykonywaniem swojego zawodu kucharza. Powód utrzymuje, że z powodu wypadku jego życie uległo pogorszeniu – nie może uprawiać sportu, ma problemy psychiczne, a jego zarobki byłyby wyższe gdyby nie wypadek sprzed 5 lat.

            Sędziowie z Lublina zasądzili na rzecz powoda niemal 160 tysięcy złotych oraz ustanowili na jego rzecz rentę w wysokości ponad 600 złotych miesięcznie. Odszkodowanie oraz ciężar świadczenia renty poniosą po połowie Kamil Ł., który wyrządził bezpośrednio szkodę oraz Skarb Państwa.

            W uzasadnieniu do wyroku Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie podał, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpiecznej służby. Państwo nie spełniło tego wymogu ponieważ nie przeciwdziałało skutecznie zjawisku fali. Tym samym państwo, poprzez jednostkę wojskową w Majdanku, dopuściło się działania bezprawnego. Podstawą do wydania wyroku były normy Kodeksu Cywilnego, który dopuszcza naprawienia szkody wyrządzonej przez organy państwowe.

            Wyrok jest prawomocny i nie podlega zaskarżeniu.
Tagi: organy państwowe, proces cywilny, sąd apelacyjny, wyrok
Autor: K.CH.
Data: 11 grudnia 2011